Cách tính ra giá trị và ấn định giá bán cho sản phẩm - BYTUONG

Cách tính ra giá trị và ấn định giá bán cho sản phẩm

Một phần quan trọng của việc định giá sản phẩm mới cho cửa hàng chính là ước tính xem triển vọng bán hàng của sản phẩm đó như thế nào. Dù sao mỗi ngày các nhà cung cấp đều phải báo cáo tình hình sản phẩm mới cho cửa hàng. Đối với việc mua sắm trong các cửa hàng, làm sao để chọn ra các sản phẩm mới có thể mang lại lợi nhuận cho cửa hàng từ hàng ngàn sản phẩm khác nhau trên thị trường.

Hơn nữa, ngoại trừ những sản phẩm đã được coi là sản phẩm cốt lõi của cửa hàng, công việc lựa chọn mua sắm sản phẩm nào cũng là một công việc đau đầu. Vì vậy, là một nhà cung cấp làm thế nào để bạn tin tưởng và xác định rằng sản phẩm mới mà bạn nhập hàng sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận tốt cho cửa hàng?

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm