"Chúng tôi đang trong cuộc chơi tỷ đô", Câu nói ấy là kết quả của một ý tưởng lúc ngồi trên Giường vào một Mùa Hè vì không biết làm thế nào để kiếm tiền

“Chúng tôi đang trong cuộc chơi tỷ đô”, Câu nói ấy là kết quả của một ý tưởng lúc ngồi trên Giường vào một Mùa Hè vì không biết làm thế nào để kiếm tiền

Nick Taranto và Josh Hicks, hai người bạn đã cùng bắt đầu ý tưởng chuyên cung cấp dịch vụ giao thực phẩm tận nhà kèm công thức để khách hàng có thể tự nấu ăn  – Plated, là một trong những dự án khởi nghiệp...

Copyright © BYTUONG

Fastest Theme by WPVKP