Khi người giỏi kiếm tiền, họ kiếm bằng cách đi hỏi mọi người "Có thích hay không?'", kết quả thu về được 3 tỷ USD từ ý tưởng đi hỏi người khác "Thích không"

Khi người giỏi kiếm tiền, họ kiếm bằng cách đi hỏi mọi người “Có thích hay không?'”, kết quả thu về được 3 tỷ USD từ ý tưởng đi hỏi người khác “Thích không”

Andy Mooney sinh ra và lớn lên tại Scotland. Sau hơn 20 năm gắn bó với thương hiệu Nike, ông đã chuyển sang làm việc tại Disney, đảm nhận vị trí người đứng đầu bộ phận sản phẩm tiêu dùng của Disney. Với mỗi vị...

Copyright © BYTUONG

Fastest Theme by WPVKP