Làm hoa bán tết ?

  Ngày Tết kinh doanh hoa nên chọn loại hoa gì dể dễ bán, vốn ít, lợi nhuận cao? Bạn có thể chọn cách bán...