Để khởi nghiệp kiếm tiền lâu dài, người kinh doanh không thể nhầm lẫn 2 điều này, nếu quên "cửa tử" lập tức mở ra - BYTUONG

Để khởi nghiệp kiếm tiền lâu dài, người kinh doanh không thể nhầm lẫn 2 điều này, nếu quên “cửa tử” lập tức mở ra

Trong thời đại các sản phẩm tương đồng thực sự quá nhiều, không có sản phẩm nào độc quyền, đó đều là đối thủ cạnh tranh của bạn, chúng ta nên “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, hiểu quy mô kinh doanh của đối thủ, khu vực phân phối, chiến lược tiếp thị, vân vân.

Đừng sao chép người khác và trở thành bản sao của bất kỳ ai.  Trên cơ sở đó, bạn có thể có một sự phát triển vượt bậc, người khác có bạn cũng có, người khác không có bạn vẫn có, chỉ có như thế mới có thể đạt được chỗ đứng trong thị trường toàn các đối thủ khốc liệt.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm