Cách quản lý doanh nghiệp tất cả bằng Điện thoại

Thời đại internet di động là doanh nghiệp sản phẩm tiêu dùng nhanh, bao gồm nhiều thời cơ và cơ hội lịch sử thay đổi và nâng cao hiệu quả vận hành doanh nghiệp một cách to lớn do nhà sản xuất, nhà phân phối và đại lý bán lẻ mang lại.

Thực ra mục tiêu lớn nhất trong quản lý doanh nghiệp đó là làm thế nào để nâng cao hiệu suất vận hành tổ chức một cách có hiệu quả và giảm thiểu chi phí vận hành tổ chức.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Trong đó, cần phải tìm cách làm thế nào để loại bỏ chướng ngại về không gian và thời gian trong quá trình vận hành doanh nghiệp, mượn trợ lực từ các công cụ thủ đoạn có hiệu quả để liên kết các đơn vị tổ chức và thành viên trong doanh nghiệp lại với nhau, để cung cấp những thông tin, số liệu thời sự một cách hoàn chỉnh hơn, đả thông mọi liên kết dữ liệu thông tin với tất cả các doanh nghiệp có liên quan, khiến việc vận hành toàn bộ tổ chức doanh nghiệp trở nên hiệu quả và có hiệu suất cao hơn.

Trong thời đại không có internet di động xưa kia, doanh nghiệp chỉ có thể dựa vào một số mô hình quản lý tổ chức truyền thống như: tầng lớp tổ chức, các chế độ hội nghị, trao đổi, xin chỉ thị báo cáo, chế đôn đốc tuần tra…để giải quyết vấn đề hiệu suất vận hành tổ chức và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của các tổ chức.

Đồng thời, trong thời đại chưa có internet di động, việc ủng hộ công tác đối với các tầng lớp nhân viên trong doanh nghiệp chủ yếu dựa vào một số mô hình truyền thống như: hội nghị, báo cáo, đôn đốc…Hiệu quả cũng như hiệu suất của mô hình này so với mô hình online thời sự của internet di động vẫn còn tồn tại một số vấn đề tương đối nổi bật.

Đối mặt với vấn đề chi phí vận hành doanh nghiệp hiện tại đang tăng nhanh với tốc độ chóng mặt nhất là chi phí người dùng, thì việc làm thế nào để nâng cao hiệu suất nhân viên, giảm thiểu sử dụng nhân viên dựa trên các kỹ thuật internet di động đang là sự lựa chọn quan trọng hàng đầu mà doanh nghiệp cần phải đưa ra quyết định trong việc nâng cao hiệu suất, giảm thiểu chi phí.

Sử dụng hệ thống công nghệ thông tin mới như thế nào để khiến nhân viên trong các cương vị, tổ chức có liên quan phát huy một cách hiệu quả hơn nữa? Làm thế nào để sử dụng hệ thống công nghệ kỹ thuật thay thế cho những nội dung công việc không cần đến nguồn nhân lực?

Trong điều kiện môi trường như hiện nay, doanh nghiệp đã bước vào thời kỳ đọ sức hiệu suất then chốt. Quan trọng nhất là cần phải xem xét hiệu suất quan sát thấu hiểu thị trường, phản ứng thị trường, chỉnh hợp nguồn tài nguyên và hành động tốc độ cao của doanh nghiệp.

>> Cách quản lý chuỗi nhiều Cửa hàng bán lẻ

Việc nâng cao hiệu suất doanh nghiệp buộc phải dựa vào công nghệ thông tin mới. Công nghệ định vị có sự giúp đỡ hiệu quả trong việc nhân viên kinh doanh tiến hành điều tra thị trường, mô hình doanh nghiệp với doanh nghiệp hoàn toàn có thể nâng cao hiệu suất giao dịch một cách có hiệu quả, công nghệ liên kết giúp các tin tức thời sự doanh nghiệp nhanh chóng được truyền tải tới khách hàng mục tiêu.

Nếu doanh nghiệp không nhanh chóng thay đổi hiệu suất doanh nghiệp dựa trên công nghệ thông tin mới thì có thể sẽ bị các doanh nghiệp có hiệu suất cao hơn thay thế.

Xét từ thực tế, việc nâng cao hiệu suất vận hành quản lý doanh nghiệp cần phải được thực hiện với trọng tâm xoay quanh điện thoại di động, có nghĩa là di chuyển các công tác vận hành quản lý doanh nghiệp tới điện thoại di động, thực hiện di động hoá, thời sự hoá công tác vận hành quản lý doanh nghiệp, sử dụng cơ chế phản ứng nhanh nhạy của việc di động hoá, thời sự hoá để thực hiện việc nâng cao hiệu suất vận hành quản lý doanh nghiệp.

Chỉ khi ở trong môi trường di động hoá, thời sự hoá này thì hiệu suất vận hành quản lý doanh nghiệp mới được tối ưu hoá.

Doanh nghiệp khi thực hiện quá trình điện thoại di động hoá cần phải bắt đầu từ những phương diện nào?

Trong môi trường internet di động, điện thoại đã không còn chỉ là một công cụ thông tin đơn thuần mà nó trở thành đầu mối vô cùng quan trọng của internet di động.

Dựa vào kết cấu internet di động mới này, doanh nghiệp cần phải xây dựng lại cơ cấu căn cứ trên hệ thống vận hành quản lý doanh nghiệp mới trong điều kiện môi trường di động. Hệ thống vận hành dưới điều kiện môi trường di động này sẽ có sự thay đổi và nâng cao hiệu suất vận hành tổ chức doanh nghiệp một to lớn.

Truyền tải các thông tin thời sự mà các cương vị công việc hay phòng ban có nhu cầu sử dụng tới điện thoại di động

Vấn đề cần phải hoàn thành đầu tiên hiện nay đó là thực sự truyền tải được các thông  tin có liên quan tới công việc mà các cương vị làm việc trong doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng tới điện thoại di động, giúp các cương vị làm việc có thể nhận được thông tin mọi lúc mọi nơi. Từ đó tiết kiệm được thời gian tra cứu thông tin và giúp việc xử lý các vấn đề có liên quan trở nên kịp thời và có hiệu quả cao hơn.

Nhất là việc có thể truyền tải các thông tin quan trọng chủ yếu có liên quan như: thông tin khách hàng, thông tin hàng hóa, thông tin giao dịch, thông tin về thành quả kinh doanh, tồn kho, lợi nhuận và chiếm dụng vốn…tới các cương vị, bộ phận có liên quan theo quyền hạn quản lý.

Giúp nhân viên trong các cương vị và phòng ban có thể nhanh chóng có được những thông tin dữ liệu có liên quan để có thể đưa ra quyết sách một cách nhanh chóng và có hiệu quả.

Kiểu truyền tải và tiếp nhập thông tin có liên quan như vậy sẽ mang lại những giá trị và lợi ích vô cùng quan trọng.

Sử dụng điện thoại di động để hoàn thành các thao tác nghiệp vụ quan trọng

Trong điều kiện môi trường internet di động, chúng ta cần phải định nghĩa lại bối cảnh công việc, cố gắng thực hiện mọi lúc mọi nơi trong điều kiện internet di động sẽ là định hướng quan trọng góp phần nâng cao tốc độ phản ứng và hiệu quả vận hành doanh nghiệp.

Công nghệ internet di động hiện nay đã hoàn toàn có thể giúp doanh nghiệp hoàn thành các công tác nhiệm vụ chủ yếu trong môi trường internet di động. Không chỉ các quy trình phê duyệt mới có thể thực hiện các mô hình thao tác di chuyển tới điện thoại di động.

Doanh nghiệp cần phải hoàn thành việc cơ cấu lại quy trình nghiệp vụ dựa trên môi trường internet di động. Cố gắng thực hiện việc di chuyển các thao tác nghiệp vụ của các ban ngành, cương vị có liên quan tới điện thoại di động để khiến việc xử lý các hoạt động nghiệp vụ trở nên có hiệu suất và hiệu quả cao hơn.

Kết nối khách hàng bằng điện thoại di động

Sử dụng điện thoại để kết nối với khách hàng, nâng cao hiệu suất cũng như hiệu quả kết nốt giữa doanh nghiệp và khách hàng, đả thông mọi liên kết giao dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp với doanh nghiệp với khách hàng giữa các cấp người dùng với nhau, hình thành phản ứng nhanh nhạy trước những nhu cầu khác nhau của khách hàng, thấu hiểu nhu cầu của khách hàng một cách toàn diện đang là những định hướng quan trọng trong cải cách vận hành doanh nghiệp hiện nay.

Rất nhiều các doanh nghiệp hiện nay đang tồn tại một số vấn đề nổi bật đó là chưa thực hiện liên kết khách hàng, nhất là việc chưa xây dựng mô hình liên kết thực sự với khách hàng.

Sử dụng điện thoại để liên kết với khách hàng, đả thông các điểm đầu mối giao dịch sẽ cải cách hiệu suất giao dịch của doanh nghiệp một cách triệt để. Đồng thời trong điều kiện liên kết thực sự sẽ sản sinh ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn nữa.

Có rất nhiều mô hình điện thoại liên kết khách hàng, có thể là mô trường giao dịch cũng có thể là môi trường tập thể. Những liên kết này đều sẽ sản sinh ra những giá trị hết sức quan trọng.

Sử dụng điện thoại để hoàn thành giao dịch

Giao dịch mọi lúc mọi nơi sẽ khiến hiệu suất giao dịch được cải thiện một cách rõ rệt, xây dựng mô hình giao dịch mọi lúc mọi nơi căn cứ trong điều kiện môi trường internet di động sẽ thay đổi hiệu suất giao dịch doanh nghiệp một cách to lớn.

Xây dựng mô hình giao dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp với doanh nghiệp với khách hàng căn cứ trên môi trường điện thoại di động sẽ truyền tải được một lượng dữ liệu thông tin lớn hơn, giúp loại bỏ phân tầng tổ chức và ảnh hưởng của hành vi con người một cách hiệu quả, nâng cao hiệu suất giao dịch và giảm thiểu chi phí giao dịch.

Mô hình giao dịch trong môi trường điện thoại di động sẽ giúp loại bỏ những chướng ngại giao dịch về không gian và thời gian.

Sử dụng điện thoại liên kết tổ chức vận hành

Hiệu suất vận hành tổng thể của tổ thức thường dựa vào hợp tác tổ chức. Nâng cao hợp tác tổ chức cần phải dựa vào sự tương ứng và hành động nhanh chóng giữa các đơn vị tổ chức trong điều kiện môi trường liên kết.

Doanh nghiệp cần phải mượn trợ lực từ sự liên kết để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa doanh nghiệp và khách hàng, đả thông hiệu quả hợp tác trong hệ thống chuỗi cung ứng, hệ thống Marketing, hệ thống đơn đặt hàng và hệ thống thanh toán của doanh nghiệp.

Làm thế nào để điện thoại hóa công tác vận hành quản lý doanh nghiệp?

Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp đang tích cực thử nghiệm việc dịch chuyển công tác vận hành quản lý doanh nghiệp tới điện thoại di động và nhận được nhiều thành quả tốt đẹp khiến hiệu suất vận hành quản lý doanh nghiệp có được sự cải thiện và nâng cao một cách rõ rệt.

Thực hiệu điện thoại di động hóa mô hình vận hành quản lý doanh nghiệp sẽ là định hướng quan trọng trọng việc cải cách quản lý tổ chức doanh nghiệp trong tương lai.

Xây dựng hệ thống nền tảng trung gian dữ liệu hóa một cách hoàn thiện

Điểm mấu chốt trong việc thực hiện điện thoại di động hóa vận hành quản lý doanh nghiệp đó là xây dựng hệ thống nền tảng trung gian dữ liệu hóa một cách hoàn thiện. Căn cứ vào hệ thống nền tảng trung gian dữ liệu hóa để đả thông các liên kết giữa khách hàng và hệ thống thông tin doanh nghiệp, liên kết hệ thống chuỗi cung ứng doanh nghiệp, liên kết dữ liệu giữa hệ thống thông tin nội bộ doanh nghiệp và khách hàng.

Căn cứ vào hệ thống nền tảng trung gian dữ liệu hóa nâng cao hiệu quả khách hàng, thay đổi hệ thống thông tin doanh nghiệp từ tĩnh thái thành động thái, từ độc lập thành liên kết thực sự và hợp tác hiệu quả cao.

Doanh nghiệp cần phải trở thành doanh nghiệp công nghệ

Vấn đề thay đổi hiệu suất vận hành tổ chức doanh nghiệp trong tương lai chủ yếu dựa vào công nghệ kỹ thuật, thay đổi hiệu suất tổ chức dựa trên công nghệ kỹ thuật, giảm thiểu chi phí vận hành tổ chức cũng dựa trên công nghệ kỹ thuật.

Đầu tiên doanh nghiệp cần phải thay đổi thành doanh nghiệp công nghệ kỹ thuật, nhất là các doanh nghiệp quy mô lớn phải chú trọng cao độ tới công tác đầu tư công nghệ kỹ thuật. Sự phát triển, cải cách và sáng tạo mới của doanh nghiệp trong tương lai sẽ phải nhờ vào sự chống đỡ của công nghệ thông tin trong môi trường dữ liệu khủng.

Thay đổi tư tưởng, tổ chức và mô hình doanh nghiệp

Cơ sở nền móng để thực hiện cải cách doanh nghiệp đó là phải thực hiện thay đổi tư tưởng quản lý, thể chế tổ chức và mô hình quy trình của doanh nghiệp, cơ cấu lại bộ máy tổ chức doanh nghiệp.

Cần phải nhận thức một cách sâu sắc những cơ hội quan trọng mà cải cách tổ thức, cải thiện hiệu suất tổ chức mang lại trong môi trường internet di động, từ đó mang lại sức ảnh hưởng trong việc sáng tạo mới tổ chức. Doanh nghiệp cần phải thay đổi tư tưởng quản lý, mô hình tổ chức và cơ cấu lại quy trình quản lý doanh nghiệp.

Trả lời