Khi khách hàng hoài nghi thương hiệu của bạn, cần ứng phó thế nào? - BYTUONG

Khi khách hàng hoài nghi thương hiệu của bạn, cần ứng phó thế nào?

Trong kinh doanh chúng ta thường gặp trường hợp như sau, khi chúng ta quảng bá sản phẩm của thương hiệu chúng ta cho khách hàng tiềm năng, khách hàng của chúng ta sẽ đặt câu hỏi về sản phẩm và thậm chí cả thương hiệu. “ Tôi chưa từng nghe thấy thương hiệu này, hoàn toàn chưa nghe bao giờ biết đến nó”.

Khi khách hàng đặt ra câu hỏi về thương hiệu như thế, làm thế nào chúng ta đối phó?

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Những trường hợp phản ứng với khách hàng và phân tích

Tìm hiểu thêm