Trách nhiệm xã hội CSR của vinamilk ( và văn hóa doanh nghiệp công ty lớn như vinamilk, Viettel, Alibaba, Amazon…)

Mới đây, theo danh sách 50 công ty niêm yết hàng đầu toàn cầu do Forbes Việt Nam công bố, năm 2020 dù có nhiều biến động nhưng Vinamilk vẫn giữ vững vị trí trong top 10 và 9 năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng. Vinamilk là công ty Việt Nam duy nhất đạt danh hiệu “Tài sản chất lượng Asean”. Có thể nói, đây là những thành quả xứng đáng được đầu tư cho chặng đường hơn 10 năm quản trị doanh nghiệp.

Trong suốt quá trình phát triển của mình, Vinamilk luôn coi tính minh bạch và tính chuyên nghiệp là nền tảng cốt lõi của hoạt động quản trị doanh nghiệp. Không chỉ giúp Vinamilk củng cố niềm tin đối với tất cả các bên liên quan, cam kết này còn góp phần nâng cao uy tín của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và đưa nền kinh tế quốc gia tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế.

Vinamilk tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước, đã tiến hành cải cách cổ phần vào năm 2003 và chính thức niêm yết vào năm 2006. Để hiện thực hóa khát vọng tiến lên của công ty, ban giám đốc công ty đã đưa ra quyết định dài hạn là tối ưu hóa quy trình quản trị, từ đó nâng cao khả năng huy động vốn và phát triển trang trại, nhà máy và hệ thống phân phối.

Công việc quản lý tối ưu hóa của Vinamilk được tiếp tục từ năm 2010 đến nay. Vinamilk đã từng bước thực hiện và phát triển công tác quản trị doanh nghiệp, chẳng hạn như công ty đã thuê tư vấn thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ theo thông lệ quốc tế, bộ phận kiểm soát nội bộ vẫn được duy trì, sau đó được đổi tên và nâng cấp thành bộ phận kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

Sau đó, đại hội đồng cổ đông năm 2017 là một dấu mốc quan trọng của công ty, đại hội đã thông qua nghị quyết về việc thành lập tổ kiểm toán (nay là ban kiểm toán) thay thế ban kiểm soát. Đây là bước cơ bản của Vinamilk trong quản trị doanh nghiệp.

Ngoài ra, công ty cũng đã thực hiện nhiều cải tiến, bổ sung khác nhằm nâng cao chất lượng quản trị như thực hiện nguyên tắc nâng cao trách nhiệm của hội đồng quản trị, công bố thông tin tài chính và phi tài chính, chú trọng các khía cạnh phát triển bền vững ( chẳng hạn như năng lượng, môi trường, xã hội, v.v.).

Sau gần 10 năm hoạt động, Bộ phận Kiểm toán nội bộ đã trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản trị của Vinamilk. Ủy ban Kiểm toán giám sát độc lập các lĩnh vực chính của quản trị công ty như hệ thống kế toán, báo cáo tài chính, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, tuân thủ và phòng ngừa gian lận.

Vì vậy, Vinamilk đã thiết lập mô hình phòng thủ ba tuyến phù hợp với quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, khách quan và độc lập trong đánh giá các quy trình quản trị. Mô hình này cũng cho phép ủy ban kiểm toán giám sát trước, trong và sau khi ủy ban điều hành và hội đồng quản trị đưa ra các quyết định quản lý lớn.

Sau khi giới thiệu Hướng dẫn quản trị Việt Nam, năm 2019, Vinamilk đã tiến hành tự đánh giá tình hình quản trị công ty theo các yêu cầu khác nhau và triển khai các kế hoạch hành động cụ thể cho các nội dung cần cải thiện hơn nữa.

Năm 2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đánh giá nội dung quản trị công ty của Vinamilk phát triển bền vững, kết quả đạt 93%. Tổng điểm của Chỉ số Bền vững (VNSI) về môi trường, xã hội và quản trị cao hơn điểm trung bình của toàn ngành và điểm trung bình của VN100.

Những kết quả này cho thấy Vinamilk vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển. Hệ thống quản lý rủi ro vẫn đang được các chuyên gia tư vấn độc lập đánh giá để nâng cấp và hỗ trợ hiệu quả hơn việc quản trị toàn công ty và đưa ra các quyết định quản lý.