Content Marketing Vinasoy 2018: Chiếc lá thần kỳ - BYTUONG

Content Marketing Vinasoy 2018: Chiếc lá thần kỳ

Năm nay 2018 Vinasoy mới ra thêm 1 quảng cáo Content Marketing kỷ niệm tròn 20 năm của thương hiệu này. Vinasoy đặt tên cho chiến dịch Content Marketing trong năm nay có đặc điểm kết nối cộng đồng, họ sử dụng hình ảnh từ em bé quảng khăn đỏ, tới các đôi nam nữ yêu thương, người lao công, các bác nông dân, và cả 1 cô gái tập tững trên chiếc xe đạp.

Cùng xem chiến dịch Content Marketing năm 2018 của Vinasoy có những nội dung nào thuyết phục, Vinasoy có gì để cho chúng ta học và vận dụng vào hoạt động Content Marketing cho sản phẩm/dịch vụ của bạn.

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm