Home » Làm giàu thời 4.0: Ý tưởng xếp thứ 1, Cách làm xếp sau

Làm giàu thời 4.0: Ý tưởng xếp thứ 1, Cách làm xếp sau

Làm giàu thời 4.0: Ý tưởng xếp thứ 1, Cách làm xếp sau

Thời đại công nghiệp 4.0 đã mang đến nhiều cơ hội, cũng như thách thức cho tất cả các doanh nghiệp của tất cả các nước trên thế giới. Công nghệ 4.0 có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua nhiều cách.

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp đang cố gắng theo kịp xu hướng bằng cách áp dụng công nghệ vào ý tưởng, mô hình kinh doanh để xây dựng thương hiệu của mình lớn mạnh hơn. Nhưng một điều lưu ý đó chính là công nghệ có thể giúp cho một thương hiệu lớn mạnh hơn, thì nó cũng có thể khiến cho một thương hiệu sụp đổ.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm