Marketing làm tốt 5 chữ này, bạn đã hoàn thành 80% - BYTUONG

Marketing làm tốt 5 chữ này, bạn đã hoàn thành 80%

Marketing là gì?

Chắc chắn không phải là câu chuyện anh mua, tôi bán. Marketing nên là anh tình, tôi nguyện. Nếu người tiêu dùng mua hàng có cảm nhận tốt, sau khi mua tôi sẵn sàng giúp anh lan truyền sản phẩm đến người khác.

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm