Khi khách hàng trả giá, đàm phán giá cần ứng phó thế nào (lấy ví dụ về Điện thoại di động) - BYTUONG

Khi khách hàng trả giá, đàm phán giá cần ứng phó thế nào (lấy ví dụ về Điện thoại di động)

Nguyên tắc đám phán giá: biên độ giảm giá trong vòng 1 lần không được quá lớn.

Bối cảnh tình huống: Đã xác nhận tính năng và có ý định mua hàng.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

1, Xin giá bán từ quản lý cửa hàng

Tìm hiểu thêm