Bán hàng làm thế nào để khách hàng không có cảm giác khoảng cách với người bán - BYTUONG

Bán hàng làm thế nào để khách hàng không có cảm giác khoảng cách với người bán

Mục lục hiện

Bán hàng chính là quá trình nhân viên bán hàng giao thiệp xây dựng mối quan hệ với những người không hề quen biết hoặc hơi quen biết.

Trong quá trình này, khách hàng mà nhân viên bán hàng đối mặt hoặc là những người chưa từng gặp mặt hoặc là những người đã từng gặp mặt vài lần nhưng chưa hiểu gì về đối phương.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm