Năm 2019 làm kinh doanh không khó, mà là phải thay đổi triệt để tư duy để làm giàu - BYTUONG

Năm 2019 làm kinh doanh không khó, mà là phải thay đổi triệt để tư duy để làm giàu

Nhiều người phàn nàn rằng kinh doanh ngày càng khó khăn hơn, lợi nhuận thấp hơn và chi phí đang tăng lên. Tại sao vẫn còn nhiều người có thể kiếm tiền? Đó là, họ thấy rằng logic của kinh doanh đã thay đổi từ lâu. Nếu bạn vẫn làm kinh doanh theo cách truyền thống, thì doanh nghiệp kinh doanh chắc chắn sẽ không được tốt nữa.

Theo truyền thống, các doanh nhân sẽ sử dụng thông tin bất đối xứng giữa các nhóm người khác nhau để mua và bán lại hàng hóa và kiếm được sự khác biệt giữa chúng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Internet từ lâu đã giải quyết vấn đề này, thông tin không còn được phân chia theo vùng. Vì vậy, những doanh nhân kiếm được từ sự khác biệt đó sẽ bị đào thải.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm