Mở Cửa hàng kinh doanh quần áo, làm sao để giữ khách hàng cũ

Mở Cửa hàng kinh doanh quần áo, làm sao để giữ khách hàng cũ

Mở Cửa hàng kinh doanh quần áo, làm sao để giữ khách hàng cũ

Mở Cửa hàng kinh doanh quần áo, làm sao để giữ khách hàng cũ

Muốn giữ chân được khách hàng cần phải biết được lý do tại sao chúng ta lại bị mất khách hàng? Tại sao khách hàng lại lựa chọn những nơi khác? Thông thường, những khách hàng không vừa lòng họ sẽ rời bạn đi mà không nói gì. Họ sẽ không cho bạn có cơ hội để giữ chân họ.

Thế nhưng, các chủ cửa hàng nên biết rằng, muốn kinh doanh tốt cửa hàng quần áo, không ngoại trừ hai việc sau:

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm