Cách xây dựng chuỗi cửa hàng thông minh

Hoạt động chuỗi là nói đến việc doanh nghiệp tạo thành những nhóm cửa hàng theo một hình thức nhất định, thực hiện phân công lao động, chịu trách nhiệm cho các bộ phận khác nhau để đạt được quy mô kinh tế.

Theo các quyền quản lý chuỗi và mức độ tập trung quyền sở hữu, có thể chia thành ba chế độ: chuỗi trực tiếp, chuỗi nhượng quyền và chuỗi tự do.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

1, Chuỗi trực tiếp

Tìm hiểu thêm

Chuỗi trực tiếp (Regular Chain, gọi tắt là RC) còn được gọi là chuỗi thông thường, nó đề cập đến trụ sở trực tiếp quản lý các chuỗi cửa hàng. Thông thường, một công ty mạnh sẽ mở rộng quy mô của mình thông qua sáp nhập, mua lại hoặc trở thành nhà sở hữu duy nhất, vân vân để mở rộng quy mô của họ và đạt được quy mô kinh tế.

Harvard Business Management Consulting định nghĩa chuỗi trực tiếp trong “Từ điển quản lý doanh nghiệp mới” là: “Một nhà bán lẻ bao gồm hai hoặc nhiều nhà bán lẻ có quyền sở hữu và quản lý tập trung, thường là một nhà bán lẻ quy mô lớn.

Các công ty đại diện tiêu biểu của chuỗi trực tiếp là Sears, JCPenny, Kmart, vân vân. Thông thường, chuỗi trực tiếp là cách mà các chuỗi cửa hàng thường được sử dụng trong giai đoạn đầu phát triển. Khi sự phát triển của chuỗi cửa hàng đi đúng hướng và quy mô đang dần tăng lên, các chuỗi cửa hàng sẽ bắt đầu tìm kiếm các cửa hàng nhượng quyền.

Ưu điểm của chuỗi trực tiếp:

  1. Trụ sở chính của chuỗi có thể quản lý nhân lực, tài sản và nguồn tài chính một cách thống nhất, mỗi chi nhánh của chuỗi thực hiện một chế độ quản lý thống nhất để đạt được quy mô kinh tế.
  2. Vốn nắm giữ bởi một người và có thể hợp tác với các ngành công nghiệp khác để nhận ra sự đánh giá cao về vốn.
  3. Có thể phát huy đầy đủ các lợi thế chung của thông tin, hậu cần và quản lý hiện đại, đồng thời cho phép tất cả các chuỗi cửa hàng duy trì sự gắn kết trong phát triển tài năng, công nghệ mới và phát triển sản phẩm mới.
  4. Cửa hàng trực tiếp dựa vào dạng chuỗi cửa hàng tại các thành phố lớn trên cả nước để thành lập chi nhánh, có thể thu hẹp khoảng cách với người tiêu dùng, hiểu kịp thời nhu cầu của họ và không ngừng cải tiến sản phẩm để thu hút nhiều người tiêu dùng hơn. Trong bối cảnh thị trường có xu hướng sản xuất quy mô lớn, chuỗi trực tiếp đã trở thành cầu nối cho sản xuất hàng loạt và tiêu thụ hàng loạt. Đồng thời, chuỗi trực tiếp cũng có thể làm tăng lợi nhuận của các sản phẩm lợi nhuận thấp.
  5. Chức năng tập trung có thể cải thiện khả năng cạnh tranh thị trường của chuỗi cửa hàng. Chẳng hạn, trụ sở chịu trách nhiệm mua hàng hóa, đàm phán các kênh cung cấp và có được giảm giá. Mỗi cửa hàng chuỗi chịu trách nhiệm tiếp thị và bán hàng, do đó giảm chi phí quản lý, bán hàng hóa với giá thấp và thu hút một lượng lớn người tiêu dùng.

>> Kinh nghiệm quản lý chuỗi cửa hàng bán lẻ hiệu quả (Thực chiến) 

2, Chuỗi nhượng quyền thương mại

Chuỗi nhượng quyền còn được gọi là chuỗi hợp đồng hoặc Chuỗi nhượng quyền thương mại (Franchise Chain gọi tắt là FC), đề cập đến việc thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền.

Thương hiệu, tên thương mại, sản phẩm, dịch vụ, bằng sáng chế và bí quyết, và mô hình kinh doanh, cũng như bên nhượng quyền phải chịu các nghĩa vụ tương ứng. So với chuỗi trực tiếp, quyền sở hữu của chuỗi nhượng quyền được phân tán và quyền quản lý được tập trung.

Cụ thể, lợi thế của hoạt động chuỗi nhượng quyền được thể hiện ở bốn khía cạnh sau:

  • Lợi ích cho trụ sở chuỗi nhượng quyền

Nó có thể tiết kiệm vốn và nhân lực của trụ sở công ty, nhanh chóng mở rộng quy mô của công ty với chi phí thấp nhất và nhân lực ít nhất, mở rộng phạm vi truyền thông và thúc đẩy sự phát triển của công ty trong thời gian ngắn nhất.

Hợp tác với các đối tác để quản lý công ty, chuỗi cửa hàng chịu ít rủi ro hơn.

Liên kết và tiền bản quyền cung cấp một bảo đảm tài chính mạnh mẽ cho sự phát triển của chuỗi nhượng quyền.

Sự lưu thông ổn định của hàng hóa có lợi cho việc thúc đẩy mở rộng chuỗi cửa hàng.

Trụ sở chính của công ty có thể biết tình trạng hoạt động của cửa hàng nhượng quyền trong thời gian thực và điều chỉnh số lượng cửa hàng nhượng quyền kịp thời theo quy mô và sức mạnh của chính nó.

Quản lý các cửa hàng nhượng quyền thống nhất phong cách cửa hàng nhượng quyền, quần áo nhân viên và các phong cách khác vẫn giữ nguyên để các chuỗi cửa hàng trên thị trường có mức độ nhận biết cao hơn về thương hiệu.

  • Lợi ích của hoạt động chuỗi nhượng quyền đối với bên nhượng quyền

Ngưỡng cho chuỗi cửa hàng nhượng quyền thấp, những người không có kinh nghiệm kinh doanh có liên quan cũng có thể vận hành chuỗi cửa hàng kiểu này.

Ít rủi ro hơn

Chi phí vận hành thấp

Có nhiều kênh để tăng nhận thức , có thể nhanh chóng lan truyền

Chiến lược quảng cáo có thể được thực hiện cùng một lúc trong nhiều cửa hàng nhượng quyền, dẫn đến sức mạnh lớn hơn.

Có thể bán một số lượng lớn hàng hóa giá rẻ, chất lượng tốt.

Có thể thích ứng với môi trường thị trường luôn thay đổi.

Có thể tập trung vào phát triển các chiến lược tiếp thị.

Có thể thu hút một số lượng lớn các tài năng xuất chúng.

  • Lợi ích của chuỗi nhượng quyền đối với người tiêu dùng

Người tiêu dùng có thể tận hưởng các dịch vụ chất lượng cao trong bất kỳ cửa hàng nhượng quyền nào và có được trải nghiệm tiêu dùng thỏa đáng.

Triết lý kinh doanh xuất sắc và phương pháp quản lý của trụ sở đã được truyền lại, các kỹ năng chuyên nghiệp của các cửa hàng nhượng quyền đã được cải thiện.

Các cửa hàng nhượng quyền chịu rủi ro thấp hơn và có thể cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm giá cả phải chăng hơn.

  • Lợi ích của hoạt động nhượng quyền thương mại đối với nền kinh tế quốc dân

Tăng cơ hội việc làm

Thúc đẩy phát triển kinh tế ổn định

Cải thiện khả năng cạnh tranh thị trường của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người bình thường có quyền truy cập vào giá trị của cuộc sống

3, Chuỗi tự do

Chuỗi tự do còn được gọi là chuỗi tình nguyện (Voluntary Chain gọi tắt là VC), nghĩa là quyền sở hữu vốn của các hoạt động chung của cá nhân vẫn không thay đổi. Nói chung, chuỗi miễn phí bao gồm một số thương nhân vốn khác nhau để tạo thành một trụ sở, sử dụng cùng một kênh mua hàng và phương thức phân phối.

Khác với chuỗi trực tiếp và chuỗi nhượng quyền, quyền sở hữu và tài chính của các cửa hàng nhượng quyền của chuỗi tự do được tách ra. Các cửa hàng nhượng quyền không tham gia vào các hoạt động kinh tế với tư cách là chi nhánh của trụ sở, mà sử dụng cùng một phương thức đặt hàng, giao hàng, quảng cáo và phát triển cùng một chiến lược tiếp thị.

Ngoài ra, mỗi cửa hàng chịu trách nhiệm về lợi nhuận và thua lỗ của riêng mình và có thể tự do điều chỉnh quan hệ nhân sự nội bộ của công ty, cũng có thể khác với trụ sở về loại hình kinh doanh, phương thức kinh doanh và chiến lược kinh doanh. Mỗi cửa hàng chỉ cần trả một số tiền nhượng quyền nhất định cho trụ sở hàng năm.

Lợi thế của chuỗi tự do:

Mỗi cửa hàng nhượng quyền phải được bán trên thị trường theo mô hình kinh doanh của trụ sở. Mặc dù quyền tự chủ bị hạn chế, nhưng nó có lợi hơn cho vai trò của đội và lợi ích của quy mô.

Các doanh nghiệp dưới hình thức chuỗi cửa hàng ở những nơi khác nhau thành lập chi nhánh, điều này có thể thu hẹp khoảng cách với người tiêu dùng, hiểu kịp thời nhu cầu của họ, các công ty có thể liên tục điều chỉnh chiến lược tiếp thị, cải tiến sản phẩm và dịch vụ để người tiêu dùng có được trải nghiệm mua sắm tốt.

Trụ sở đã thống nhất mô hình quản lý và chiến lược tiếp thị, giúp giảm khối lượng công việc cho các cửa hàng nhượng quyền, do đó tiết kiệm nhân lực, tài sản và chi phí tài chính, tạo điều kiện cho các cửa hàng nhượng quyền tập trung vào bán sản phẩm, từ đó tăng doanh số.

Doanh nghiệp có thể có được thông tin người tiêu dùng kịp thời và chính xác, khai thác nhu cầu tiềm năng của người tiêu dùng và điều chỉnh các chiến lược tiếp thị để hình thành sự gắn bó và lòng trung thành của người dùng.

Trả lời