Sử dụng KPI đánh giá hiệu quả công việc, nhân viên, lãnh đạo - BYTUONG

Sử dụng KPI đánh giá hiệu quả công việc, nhân viên, lãnh đạo

KPI (Các chỉ số hoạt động chính) thường được các công ty sử dụng để giám sát và đo lường hiệu suất hoạt động kinh doanh của công ty, tổ chức, nhóm hay cá nhân. Nhưng ngày nay các công ty đều đang ở các giai đoạn khác nhau, thị trường đòi hỏi việc cá nhân hóa các sản phẩm nhiều hơn, việc hợp tác liên ngành giữa các bộ phận trong công ty ngày càng trở nên thường xuyên hơn.

Vì vậy, hệ thống KPI đã ra đời để cân bằng những thay đổi liên tục trên thị trường, tất cả đều đỏi hỏi sử dụng một hệ thống KPI mới để thích nghi với những trường hợp phức tạp hơn và những nhu cầu linh hoạt hơn.

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm