Những người thất bại trong kinh doanh bây giờ họ ở đâu ?

Đây là chủ đề đặc biệt Lương viết ngày cuối tuần cho độc giả, bài viết này giúp bạn nhìn nhận một cách hệ thống lại quá trình khởi nghiệp kinh doanh.

Người thất bại trong kinh doanh họ đã đi đâu ?

Một cuộc khảo sát người kinh doanh thất bại cho thấy các chỉ số như sau:

– Có 42 % người khởi nghiệp kinh doanh thất bại tiếp tục bỏ vốn kinh doanh

– Có 18 % kinh doanh thất bại bỏ tiền đầu tư vào các dự án kinh doanh của người khác

– Có 40 % đi làm thuê

Nhưng bạn có biết 40 %  người đi làm thuê sau khởi nghiệp thất bại đã làm gì không ? họ đi làm thuê để có tiền và tiếp tục khởi nghiệp kinh doanh, con số này bằng 13%. Và cũng có người đi làm thuê để bỏ vốn đầu tư cho 1 dự án kinh doanh của người khác.

Khi tổng kết cuộc khảo sát thì rút ra các kết luận:

– Có 56 % người đang hoạt động kinh doanh bình thường

– Có 22 % người đang đầu tư vào dự án kinh doanh của người khác

– Có 22 % người kinh doanh thất bại đang làm thuê

Thế có nghĩa là chỉ có 22 % người khởi nghiệp kinh doanh thất bại đang đi làm thuê mà thôi. Còn 78% số người còn lại đang làm ông chủ, chủ tịch hội đồng quản trị, người đầu tư. Bạn nằm trong số 22 % hay là 78% ?

Không hiểu 3 thứ này thì đừng kinh doanh

Lý do dẫn đến thất bại trong kinh doanh

Khi kinh doanh thất bại thì điều quan trọng là phải rút ra được những lý do, kinh nghiệm bài học cho mình. Sau đây thì Lương sẽ nêu ra các lý do dẫn đến kinh doanh thất bại. Các lý do được liệt kê từ mức nghiêm trọng cao tới mức nghiêm trọng thấp hơn.

1, Mô hình kinh doanh chưa phù hợp

Mô hình kinh doanh thể hiện ý tưởng kinh doanh, lý do này chiếm 44 % dẫn tới thất bại. Nếu mô hình, ý tưởng không phù hợp với môi trường kinh doanh thì sẽ dẫn tới thất bại cho dù bạn thực hiện các kế hoạch tốt như thế nào.

Thời bây giờ không phải là thời của điện thoại cổ Nokia nữa nhưng bạn lại cứ đi kinh doanh Nokia có phím bấm cổ .

2, Cách thức vận hành kinh doanh

Vấn đề này thuộc về kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh. Nó chiếm khoảng 22 % nguyên nhân dẫn tới thất bại.

3, Sự tranh cãi giữa các con người trong 1 doanh nghiệp

Lý do này chiếm 21% nguyên nhân dẫn tới kinh doanh thất bại, nói tóm lại nhân viên là người quan trọng trong công ty, việc của bạn là làm sao để phát huy năng lực làm việc của họ mà không ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của công ty.

4, Các lý do khác

Chiếm 13% nguyên nhân thất bại, những lý do này có thể đến như : Hết vốn do cổ đông rút vốn, rủi ro khách quan, chính sách pháp luật thay đổi, nguyên nhân gia đình, tình cảm, cá nhân.

Ok, Bạn là là người đang khởi nghiệp kinh doanh hay đang là người đi làm thuê để có tiền kinh doanh ? Liệu bạn có để mình vi phạm các lý do làm kế hoạch kinh doanh thất bại trên không ?

Trả lời