Thông Báo Tái Định Vị Chiến Lược Content Marketing Bytuong.com

Content này thông báo 3 vấn đề:

1, Trong thời gian 2 năm, Bytuong.com đã hoàn thành giai đoạn 1 của Chiến lược Content Marketing ( Hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp Ideals, xác định phương hướng).

Logo thương hiệu “làm kinh doanh” ,màu đỏ, chữ viết thường sau tái định vị bytuong.com

2, Chuyển sang Giai đoạn 2 của Bytuong.com, sẽ tập trung chuyên sâu hướng dẫn Startup(người kinh doanh) làm thị trường, Marketing, Thương Hiệu.

3, Bytuong.com sẽ vượt ra khỏi giới hạn của thương hiệu Blogger Adam Lương, tái định vị và hoạt động với hình ảnh thương hiệu, logo: “làm kinh doanh”, lấy màu đỏ là màu chủ đạo, chữ viết thường đại diện cho sự tối giản, thịnh vượng, may mắn trong kinh doanh.

Trả lời