Bài toán bán bò, áp dụng vào chiến dịch quảng bá sản phẩm

Mua bò 13 triệu, bán 15 triệu, sau đó lại mua lại 17 triệu và bán đi 19 triệu, hỏi lãi lỗ bao nhiêu ? Quảng bá sản phẩm như thế nào với bài toán này, trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ với anh(chị) chủ đề Marketing bằng 1 bài toán.

Trước khi vào nội dung chính tôi nhắc lại một vài nguyên tắc cơ bản như sau:
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm