Cách Marketing của 4 người: Quản lý cấp cao, nhân viên bán hàng, nhân viên nghiên cứu, nhà phân phối

Anh(chị) đang là người nào trong số 4 người này, trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ với anh(chị) hướng đi Marketing của 4 kiểu người trên đây.

Nếu nhân viên bán hàng đánh giá nhu cầu khách hàng từ góc độ Marketing, và áp dụng phương pháp quản lý của người lãnh đạo để sắp xếp và sử dụng nguồn lực hiệu quả, thì có thể tạo ra một kết quả mang tính tổng thể để phục vụ khách hàng.

Hiện tại anh(chị) đang là nhân viên phân tích hay là nhà phân phối, hay là nhân viên bán hàng, quản lý cấp cao ( lãnh đạo)?. Với những cương vị này, anh(chị) đang và đã thực hiện hoạt động Marketing của mình ra sao ?

Bảng biểu sau đây chỉ ra mục tiêu và ví dụ hành động của 4 kiểu người làm Marketing trên:

Người Marekting(Chức vụ) Mục tiêu Ví dụ
Nhân viên bán hàng Tạo ra giá trị trong việc cung cấp giá trị Tỷ lệ % bán sản phẩm mới trong 1 giải pháp mới
Quản lý cấp cao ( lãnh đạo) Đánh giá chi tiết quy trình kinh doanh từ góc độ khách hàng với hệ thống quản lý Có bao nhiêu thời gian để nói chuyện với khách hàng
Nhà phân phối Tạo lập doanh nghiệp thương hiệu kép (Dual Brand) Ông chủ dựa vào nhóm then chốt tạo dựng sự thay đổi
Chuyên viên phân tích/nghiên cứu Lấy Marketing làm đinh, lấy kỹ thuật làm Búa Sáng tạo từ việc trải nghiệm thị trường

Người quản lý cấp cao: có thể đánh giá nhà cung ứng từ góc độ của mình, từ đó rút ra những điểm nào nên học tập, những chỗ nào phải thay đổi. Đồng thời kết hợp kinh nghiệm tiêu dùng trong đời sống, xem xét khách hàng làm thế nào để cảm nhận và đánh giá về 1 sản phẩm hoặc 1 thương hiệu.

Đương nhiên, phương pháp phù hợp nhất là nói chuyện với khách hàng càng nhiều hơn, với cách này những người làm Marketing cấp cao ( lãnh đạo) có thể hiểu sâu và tường tận về đối phương ( khách hàng), thông qua đó họ đưa ra những chính sách phù hợp hơn cả.

Nhà phân phối: bắt đầu từ thương hiệu của chính mình, khách hàng cho rằng 1 mình bạn là chưa đủ, do vậy bạn cần dựa vào quyền lực của 1 tổ chức, như vậy mới có thể nhận được sự quan tâm và tôn trọng của khách hàng. Và khi đó ông chủ của nhà phân phối không nhất phải tự minh đi thị trường, thay vào đó anh(chị) đào tạo ra những nhân viên thị trường chất lượng, đây là cách sống của 1 ông chủ tốt.

Chuyên viên phân tích nghiên cứu Marketing: Những người này làm việc khoa học, và họ có 3 điểm đặc biệt then chốt đó là thiết kế, sản phẩm, và ứng dụng khách hàng, Marketing của họ làm trong tất cả những khâu này. Bắt đầu từ ứng dụng khách hàng, sau đó là sản xuất và cuối cùng mới đánh giá lại thiết kế.

Nhân viên bán hàng: họ lồng kế hoạch Marketing vào trong giá trị mà nhận được, những người này chia sẻ lợi ích trực tiếp với khách hàng bằng những chiến dịch mà bạn đã từng thấy trên các trang mạng xã hội hay quảng cáo, khuyến mại.

Một vài lời khuyên cho các anh(chị) làm Marketing:

– Chỉ có bản thân mình mới hiểu rõ nhất về sản phẩm, không cần ra ngoài tìm hiểu

– Không có chiến dịch quảng cáo nào là tốt nhất, chỉ có những chiến dịch phù hợp nhất với mình.

– Dịch vụ sản phẩm đứng nhất,

– Marketing online là một quá trình liên tục, không thể dừng lại từ khi doanh nghiệp được thành lập đến khi giải thể.

An Luong

Trả lời