Khi nhân viên làm không tốt,nên thay đổi con người hay thay đổi hệ thống? - BYTUONG

Khi nhân viên làm không tốt,nên thay đổi con người hay thay đổi hệ thống?

1, Câu chuyện thứ nhất: Kiểm duyệt toàn bộ trình độ chuyên môn

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, tỷ lệ vượt qua kiểm tra nhảy dù của không quân Hoa Kỳ là 99,9%, điều đó có nghĩa là một trong số hàng ngàn binh sĩ nhảy dù sẽ bị chết vì nhảy dù không đủ tiêu chuẩn. Quân đội yêu cầu những binh sĩ phải vượt qua kiểm tra với tỷ lệ lên tới 100%. Người phụ trách nhà máy nói rằng họ đã cố gắng hết sức và 99,9% là giới hạn trừ khi có phép màu.

Phía quân đội ((còn được gọi là Tướng Patton) đã thay đổi hệ thống kiểm tra, chọn ngẫu nhiên một số ít từ chiếc dù trước mỗi lần giao hàng, để người phụ trách nhà máy phát hiện việc từng cá nhân nhảy dù. Kể từ đó, phép màu đã xuất hiện, và tỷ lệ vượt qua của chiếc dù đã đạt 100%.

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

2, Câu chuyện thứ hai: Phương thức thanh toán

Tìm hiểu thêm