Tại sao có người làm Nhân viên thì xuất sắc, nhưng làm lãnh đạo thì "tanh bành" - BYTUONG

Tại sao có người làm Nhân viên thì xuất sắc, nhưng làm lãnh đạo thì “tanh bành”

Doanh nghiệp nọ, có cô nhân viên rất giỏi tên là Hoa. Thành tích trên cương vị làm việc vô cùng xuất sắc. Mối quan hệ giữa khách hàng và đồng nghiệp cũng rất tốt. Ai cũng phải hết lời khen ngợi. Sau khi quản lý cấp trên nghỉ việc. Hoa liền được cất nhắc lên vị trí quản lý như một lẽ đương nhiên.

Mới nhậm chức không lâu, Hoa nhận được lá thư khiếu nại của khách hàng đối với cấp dưới của mình là Lan. (Lan trước kia là đồng nghiệp cùng cấp với Hoa). Về việc này thì đúng là Lan đã xử lý không tốt.

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm