Tại sao các lãnh đạo hoặc quản lý loại trừ những nhân viên có thành tích tốt, trong khi giữ lại người chưa hiệu quả? Thì ra có lý do uyên thâm - BYTUONG

Tại sao các lãnh đạo hoặc quản lý loại trừ những nhân viên có thành tích tốt, trong khi giữ lại người chưa hiệu quả? Thì ra có lý do uyên thâm

Tại nơi làm việc, không ít bạn cảm thấy dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm là một điều đúng đắn. Nhưng tình hình thực tế lại cho thấy rằng năng lực làm việc của chúng ta rõ ràng rất mạnh, thậm chí là có khả năng hơn một số đồng nghiệp khác, nhưng người lãnh đạo cân nhắc lại không phải là chúng ta mà lại là những người rất bình thường.

Vì vậy, rất nhiều người đối mặt với sự bất công này đã lựa chọn từ chức và cuối cùng đã nhảy sang việc khác để chứng minh năng lực của bản thân mình. Nhưng đối với cương vị nhân viên mà nói, chi phí làm như vậy thực sự quá lớn.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm