Quản lí kinh doanh tài chính cần năng lực như thế nào

Thưa chuyên gia để có một trình độ chuyên môn cao về ngành nghề quản lí tài chính thì đầu tiên tôi phải cần những gì và sau này . Liệu lựa chọn của tôi về ngành nghề đó ở tương lai còn phù hợp không. Xin cảm ơn.

[Chuyên gia tư vấn]-làm kinh doanh

Chào bạn Doda Huy. Chuyên gia tư vấn cho bạn như sau đối với lĩnh vực quản lý ngành nghề tài chính.

Nghề quản lý tài chính trong tương lai có còn được chào đón và hót hay không.

Ngành tài chính là một trong những ngành nghề đặc biệt cần thiết trong chuỗi giá trị xã hội. Ngành tài chính được ví như xương sống của nền kinh  tế, bản chất của các mối quan hệ tài chính là giá trị trao đổi, thông thường thể hiện bằng Tiền.

Triết Học cũng khẳng định căn nguyên của con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, các mối quan hệ xã hội tương tác lẫn nhau cần có giá trị trao đổi. Đó có thể là tiền hoặc một loại giá trị khác mang đến lợi ích cho 2 bên.

Trong các mối quan hệ kinh tế của con người thì Tiền yếu tố then chốt cấu tạo thành các giao dịch. Tiền có nhiều hình thức thể hiện khác nhau: Tiền giấy, tiền kim loại, tiền ảo (tiền điện tử),…

Lĩnh vực tài chính rộng lớn hơn, và bao hàm yếu tố Tiền. Tiền có thể chuyển hóa từ hình thức này sang hình thức thể hiện khác. Tuy nhiên Tiền vẫn thuộc lĩnh vực tài chính. Ngoài ra việc quản lý tài chính còn bao gồm quản lý Vốn, Tài sản ( có thể là nhà, đất, tài sản cố định, tài sản vô hình), các khoản thu và chi của 1 công ty hoặc tổ chức.

Đối với doanh nghiệp(công ty) được thành lập hoạt động vì lợi nhuận, mục đích quan trọng không từ bỏ của những doanh nghiệp này vì lợi nhuận, giá trị lợi ích để nỗ lực phát triển. Các đặc trưng về lợi nhuận, lợi ích thể hiện nội dung tài chính, quản lý tài chính là không thể thiếu trong doanh nghiệp; Đối với tổ chức là cơ quan nhà nước, các hiệp hội, tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận. Nội dung quản lý tài chính vẫn được thể hiện rõ ràng ở các nghiệp vụ giám sát, quản lý tài chính doanh nghiệp, bảo đảm nền kinh tế của đất nước được phát triển bình thường, bền vững.

Chuyên gia tin bạn đã có đáp án phù hợp, để quyết định có nên theo đuổi ngành nghề quản lý tài chính cấp cao.

Để trở thành một quản lý tài chính cấp cao cần những yếu tố gì.

Các tố chất để quản lý tài chính hiệu quả được xác định dựa trên tiêu chuẩn công việc tài chính. Các tiêu chuẩn được hình thành bởi nhiệm vụ tài chính. Những nhiệm vụ và công việc quản lý tài chính có thể là: Đánh giá dự án và ra quyết định đầu tư, lập kế hoạch tài chính, kiểm soát, giám sát, kiểm tra, thực thi các hoạt động tài chính.

Do vậy có thể khái quan các tố chất đặc trưng của 1 quản lý, quản trị tài chính cấp cao bao gồm: Khả năng thu thập dữ liệu; khả năng phân tích và đánh giá tình hình tài chính; Trực giác tốt về sự biến động của thị trường, và các đối tượng của quản lý tài chính; Có khả năng ra quyết định độc lập và quyết định theo nhóm; Thấu hiểu cơ chế hoạt động của các đối tượng tài chính ( Marketing, nguồn hàng, đầu ra sản phẩm…); Có khả năng quản lý và lãnh đạo ( con người, số liệu, đối tượng tài chính); Có khả năng nghiên cứu thông tin trong và ngoài nước, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình, đưa ra quyết định phù hợp; Có nền tảng và kiến thức tài chính để sáng tạo, đưa ra phương pháp làm việc hiệu quả hơn; Một số tố chất khác của 1 quản lý, lãnh đạo…

Chúc bạn sớm gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực tài chính.

 

Trả lời