2 định hướng kinh doanh mà người giỏi nào cũng sẽ chọn - BYTUONG

2 định hướng kinh doanh mà người giỏi nào cũng sẽ chọn

Trong nội dung này Lương không nêu ý tưởng buôn bán cụ thể mà Lương sẽ 2 định hướng kinh doanh, người giỏi nào cũng áp dụng một trong hai định hướng này.

Có một người nguyên tắc kinh doanh bất di bất dịch, hễ ai kinh doanh thì phải thực hiện. Đó là nhóm người hay còn gọi với tên: Tổ chức. Nhóm hay tổ chức là trung tâm biến công việc thành tiền, chuyển hóa những nhiệm vụ phải làm thành doanh thu mà nếu chỉ có 1 cá nhân trong nhóm đó thực hiện sẽ không có đủ năng lực để thực hiện.

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm