Mô hình kinh doanh mới thời 4.0: Sandbox là gì?

Mô hình kinh doanh mới thời 4.0: Sandbox là gì?

Sandbox là khung chính sách riêng của chính phủ, là khu vực thử nghiệp các mô hình kinh tế mới. Sandbox cũng là một mô hình mới trên cả thế giới và Việt Nam. Mô hình này được đề cập vào năm 2012 tại Hoa...

Heo khổng lồng, mô hình làm giàu từ nông nghiệp 4.0

Heo khổng lồng, mô hình làm giàu từ nông nghiệp 4.0

Trong thời gian gần đây, do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên heo ngày càng nhiều, khiến cho số lượng thịt heo không đủ để cung ứng ra thị trường. Tại Trung Quốc, các tiểu thương đang liên tục nhập heo từ...

Copyright © BYTUONG

Fastest Theme by WPVKP