Kỹ năng diễn thuyết sản phẩm, 8 phút để tìm đại lý hay nhà phân phối - BYTUONG

Kỹ năng diễn thuyết sản phẩm, 8 phút để tìm đại lý hay nhà phân phối

8 phút là thời gian diễn thuyết theo quy chuẩn quốc tế.

Nếu như có thể nắm bắt tốt 8 phút diễn thuyết tiêu chuẩn này, thì các buổi diễn thuyết về sau dù là 3 phút, 5 phút hay 10 phút đối với doanh nghiệp mà nói đều không thành vấn đề. Bởi 8 phút là khoảng thời gian khó nắm bắt nhất.

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm