25 Tuổi cần làm gì để 5 năm sau "sướng một đời người" (P1) - BYTUONG

25 Tuổi cần làm gì để 5 năm sau “sướng một đời người” (P1)

Nếu bạn có thể quay trở lại tuổi 25, bạn mong muốn hay hy vọng có thể thay đổi được điều gì?

Nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng tờ báo tuần CNB lại có một chuyên mục liên tục trong vòng 5 năm phỏng vấn hơn 200 nhà chính trị nổi tiếng, chủ doanh nghiệp, ngôi sao điện ảnh…về mong muốn nếu họ được quay trở lại tuổi 25. Có người nói:

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm