Tăng trưởng dựa vào hiệu quả và năng suất lao động, Việt Nam đặt mục tiêu đuổi kịp các nước trong khu vực, Startup muốn thành công cần hiệu quả

Trong nhiều năm gần đây, nhờ những chính sách đổi mới phát triển kinh tế, mà tình hình nền kinh tế của nước ta đã có sự chuyển mình đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Mức độ tăng trưởng, chỉ số cạnh tranh, năng lực sản xuất của Việt Nam đã liên tục được tăng cao, dần cải thiện sự chênh lệch với các nước trong khu vực.

Theo Báo cáo “Năng suất và khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp ngành Công nghiệp Chế biến chế tạo của Việt Nam” tuy có những bước phát triển đáng ghi nhận nhưng so với tổng quan với các nước trong khu vực vẫn còn một khoảng cách khá xa.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Hội thảo công bố Báo cáo “Năng suất và khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp ngành Công nghiệp Chế biến chế tạo của Việt Nam”

Tìm hiểu thêm

Trong lĩnh vực chế biến chế tạo, năng suất lao động của chúng ta chỉ bằng 1/2 so với Trung Quốc, Philippines và Malaysia, so sánh với Ấn Độ, Thái Lan thì năng suất lao động của chúng ta chỉ bằng 1/3 so với họ và Nhật Bản với Hàn Quốc chỉ bằng 7% – những con số này cho biết chúng ta đang cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Vì thế, cần có chính sách để ưu tiên nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân trong nước. Cần có những biện pháp cụ thể để cải thiện tình hình kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp trong nước. Chúng ta nguồn nhân công dồi dào, có điều kiện thiên nhiên thuận lợi, có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, phòng phú,….những điều kiện thuận lới đó sẽ là động lực giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng hơn nữa.

Nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và đổi mới trong sáng tạo, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, phát triển là những yếu tố then chốt, giúp Việt Nam có thể đạt được những mục tiêu đề ra với mức tăng trưởng hấp dẫn. Các doanh nghiệp cần được nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện đội ngũ nhân viên, nâng cao chất lượng quản lý để có thể  chuyển sang giai đoạn tăng trưởng chủ yếu dựa vào hiệu quả và năng suất.

Một số dấu hiệu đáng tích cực có thể nhận thấy đó là tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị đầu ra hoặc doanh thu và RCA của Việt Nam đã có sự vượt trội so với Ấn Độ và Bangladesh. Mục tiêu trong tương lai chính là đuổi kịp các nước phát triển trong khu vực nhờ vào hiệu quả năng suất của các công ty, doanh nghiệp,

Đồng thời, chính phủ cần tạo điều kiện và có những chính sách phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tạo điều kiện trên mọi phương diện để thu hút sự đầu tư, hỗ trợ từ nước ngoài. Thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chỉ có như vậy. Việt Nam mới có thể tạo ra sự thay đổi trong doanh thu cũng như năng suất lao động.

 

 

 

 

 

Trả lời