Giá trị cốt lõi của cuộc sống và của bản Thân

Trong cuộc sống thực, mọi người không ngừng theo đuổi và tạo ra giá trị, đồng thời cũng không ngừng nhận ra và đánh giá về các giá trị đó, việc hình thành các giá trị cũng là lẽ đương nhiên. Những người khác nhau và xã hội khác nhau có giá trị khác nhau. Các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội cũng cần phản ánh các đặc điểm thiết yếu và lợi ích cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, và cũng nên là sự thể hiện và kỳ vọng về trạng thái của các giá trị xã hội chủ nghĩa.

>> Những câu danh ngôn về giá trị của con người thấm sâu

1, Mối quan hệ giá trị: mối quan hệ giữa người và vật, người và người

Trong “Bản thảo kinh tế và triết học năm 1844”, Marx đã đề xuất một khẳng định nổi tiếng: “Đối với đôi tai không có âm nhạc, âm nhạc đẹp nhất là vô nghĩa, không phải là một đối tượng”. Đây là sự thật. Âm nhạc, đối với những người có hoặc không có kiến ​​thức âm nhạc được đọc hiểu, giải thích và đánh giá rõ ràng là khác nhau.

Đối với những người không biết đọc nhạc, âm nhạc không có ý nghĩa, đối với những người có kiến ​​thức về âm nhạc, nó có ý nghĩa, đối với các nhạc sĩ chuyên nghiệp và những người yêu thích nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Có ý nghĩa hay không có ý nghĩa thuộc về giá trị. Theo quan điểm triết học, giá trị là mối quan hệ ý nghĩa giữa chủ thể và đối tượng.

{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":"2000","speed":"300","loop":"true","design":"design-2"}

Trong các hoạt động thực hành và cuộc sống hàng ngày, đối tượng luôn nắm bắt và sở hữu đối tượng theo nhu cầu của riêng mình và sử dụng các thuộc tính của đối tượng để đáp ứng nhu cầu của chính mình. Do đó, có một mối quan hệ cụ thể giữa chủ thể và đối tượng.

Đây là mối quan hệ giữa sự lựa chọn của chủ thể, giữa việc sử dụng và biến đổi đối tượng và các thuộc tính của nó theo nhu cầu của riêng họ hoặc mối quan hệ mà thuộc tính đối tượng cần thỏa mãn đối tượng. Mối quan hệ đặc biệt này là mối quan hệ giá trị, đó là những gì mọi người thường gọi là ý nghĩa.

Một cái gì đó có thể đáp ứng nhu cầu của chủ đề thì nó có ý nghĩa và có giá trị, nếu nó không thể đáp ứng nhu cầu của chủ thể, và nó không có ý nghĩa và không có giá trị. Đối tượng và thuộc tính của họ là cơ sở đối tượng cho sự hình thành quan hệ giá trị. Con người và nhu cầu của họ là cơ sở chính để hình thành quan hệ giá trị. Chỉ có tài năng là người tạo ra, con người thực hiện và hưởng thụ giá trị.

>>  Câu chuyện về ba con cá chạm đến trái tim của rất nhiều người

Con người đang tham gia vào các hoạt động thực tiễn dưới sự thúc đẩy của nhu cầu biến những thứ bên ngoài cơ thể của họ thành đối tượng của hoạt động của chính họ và trở thành đối tượng giá trị của chính họ. Mối quan hệ giá trị được tạo ra trong quá trình biến đổi con người thành tự nhiên.

Đồng thời, sự biến đổi tự nhiên của con người luôn được thực hiện trong các mối quan hệ xã hội nhất định và bị hạn chế bởi các mối quan hệ xã hội. Điều đó có nghĩa là, với các hoạt động của con người và con người và các mối quan hệ xã hội, hiện tượng giá trị mà thế giới tự nhiên không có được tạo ra và mối quan hệ giá trị giữa các sự vật được hình thành.

Việc một vật có thể trở thành một đối tượng giá trị không chỉ phụ thuộc vào các thuộc tính của chính nó, mà còn phụ thuộc vào mức độ nhận thức của con người,  đó là bản chất của thực tiễn và hệ thống xã hội. Đồng thời, nhu cầu của con người không hoàn toàn là nhu cầu của động vật, mà là nhu cầu từ việc sản xuất và trao đổi xã hội, đó là nhu cầu phải được biến đổi liên tục và thay đổi liên tục trong thực tế.

Nhu cầu đầu tiên một khi được đáp ứng, các công cụ và hoạt động được đáp ứng để tạo ra nhu cầu mới. “Mọi người được phân biệt với tất cả các động vật khác bởi sự vô hạn và rộng lớn của nhu cầu của họ.”

Nhu cầu sinh lý đơn giản bị hạn chế, động vật cũng thế, và con người cũng vậy. Sản xuất không chỉ đáp ứng nhu cầu, mà là sản sinh ra nhu cầu, sản xuất càng phát triển, nhu cầu càng phong phú. Quan trọng hơn, nhu cầu của mọi người không giống nhau. Với sự thay đổi của các mối quan hệ xã hội, nhu cầu của con người cũng bị xa lánh.

Nhu cầu của người khai thác và người bị bóc lột, cai trị và cai trị thậm chí còn khác nhau. Nhu cầu của con người vì thế được chia thành nhu cầu bình thường và nhu cầu bất thường. Dẫn đến hàng xa xỉ, tiêu dùng bất thường.

Điều đó có nghĩa là, mặc dù mọi người đều có nhu cầu, nhưng không phải nhu cầu của mọi người đều có thể được đáp ứng. Chúng ta không thể hiểu giá trị là mối quan hệ giữa con người và vạn vật và chúng ta không thể nhầm lẫn giá trị với giá trị sử dụng.

Nếu giá trị sử dụng chỉ liên quan đến mối quan hệ giữa các thuộc tính tự nhiên của người và đối tượng, thì giá trị đó không chỉ liên quan đến mối quan hệ giữa các thuộc tính tự nhiên của người và đối tượng, mà còn cả mối quan hệ giữa các thuộc tính xã hội của người với đối tượng.

Theo tôi, ô nhiễm không khí thực sự là một “thảm họa do con người tạo ra” dưới dạng “thảm họa thiên nhiên”. Nó không chỉ phản ánh mối quan hệ “căng thẳng” giữa con người và thiên nhiên, mà còn phản ánh mối quan hệ căng thẳng giữa con người với con người.

2, Giá trị: hiển thị và kỳ vọng của mối quan hệ giá trị

Giá trị đề cập đến khái niệm chung về cách phân biệt giữa tốt và xấu, và các nguyên tắc cơ bản của những gì nên và không nên làm.

Các giá trị thuộc về hình thức ý tưởng, nhưng chúng tồn tại và bao trùm nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội: trong mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, có những đánh giá về kết quả của hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức, trong mối quan hệ giữa con người và xã hội, có mối quan hệ xã hội và đánh giá các thiết chế xã hội, trong mối quan hệ giữa con người và bản thân, có những đánh giá về giá trị bản thân và giá trị xã hội, vân vân.

Đánh giá giá trị khác nhau có tiêu chuẩn đặc biệt của riêng họ và các nguyên tắc cơ bản. Về nội dung, các nguyên tắc cơ bản của các giá trị là nguyên tắc của giá trị. Nguyên tắc giá trị, loại định mức giá trị và lý tưởng giá trị sẽ tồn tại và nguyên tắc giá trị xác định bản chất của giá trị.

Nguyên tắc giá trị luôn thấm vào định mức giá trị. Cái gọi là chuẩn mực, ý định ban đầu là các quy tắc, tiêu chuẩn, quy định rõ ràng những gì mọi người nên, không nên. Mọi giá trị chỉ có thể được hướng dẫn bởi các hoạt động của mọi người thông qua đặc điểm kỹ thuật về cách hành động thông qua các định mức của giá trị.

>>  Vận mệnh người tuổi Tỵ năm 2019-Tuổi Tỵ năm nay làm ăn được không

Nguyên tắc giá trị được xác định và định mức giá trị chắc chắn sẽ dẫn đến việc xác định lý tưởng giá trị, lý tưởng giá trị được dựa trên các quy định và nắm bắt của nhà nước trong tương lai. Nguyên tắc giá trị, định mức giá trị và lý tưởng giá trị đều thuộc về các giá trị.

3, Giá trị cốt lõi của con người

Giá trị cốt lõi của con người chính là những thứ khiến bạn khác tất cả mọi người và hình thành nên phong cách của riêng mình. Đó là những giá trị mà bạn sẽ chiến đấu và bảo vệ nó cho đến hơi thở cuối cùng. Những giá trị cốt lõi này làm nên tính cách của bạn; đó là những điều mà bạn không bao giờ nhân nhượng trong cuộc sống. Chúng trở thành “thương hiệu” của bạn.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *