Cần hỏi những cách và Công thức để tính nửa của chu vi hình chữ nhật - BYTUONG

Cần hỏi những cách và Công thức để tính nửa của chu vi hình chữ nhật

Hình chữ nhật là hình tứ giác có 4 góc vuông và có hai cạnh đối xứng bằng nhau. Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài và chiều rộng. Suy ra nửa chu vi của hình chữ nhất sẽ là chu vi P : 2. Vậy công thức và cách tính nửa chu vi hình chữ nhật cụ thể như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Cần hỏi những cách và Công thức để tính nửa của chu vi hình chữ nhật

1, Tính chu vi, nửa chu vi khi biết chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật

Nhập công thức chung để tính chu vi hình chữ nhật. Sử dụng công thức này, bạn có thể tính chu vi, nửa chu vi của bất cứ hình chữ nhật nào. Công thức thường dùng đó là: P = 2 x (L + w)
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Chu vi của một hình hình học hai chiều luôn là tổng tất cả các cạnh của nó, bất kể hình đó là đơn hay bội.

Trong công thức này P là chu vi của hình chữ nhật. L là chiều dài của hình chữ nhật còn w là chiều rộng của hình chữ nhất. Theo định nghĩa thì chiều dài phải lớn hơn chiều rộng.

Do hai cạnh đối của hình chữ nhật bằng nhau, vậy nên hai chiều dài bằng nhau và hai chiều rộng cũng bằng nhau. Vậy nên, trong công thức trên, chu vi của hình chữ nhật bằng tổng hai cạnh liền kề nhân với 2. Công thức tính chu vi của hình chữ nhật có thể viết lại thành: P = L + L + W + W

Cần hỏi những cách và Công thức để tính nửa của chu vi hình chữ nhật

Để tính được chu vi của hình chữ nhật. Đầu tiên, bạn phải tìm được chiều dài và chiều rộng của nó là bao nhiêu. Nếu trong trường học, người ta sẽ đo sẵn cho bạn chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Để bạn áp vào công thức rồi tính.

Nhưng trong cuộc sống, bạn muốn đo một hình chữ nhật thực tế. Chẳng hạn như mặt bàn. Bạn phải dùng thước cuộn, thước mét để đo kích thước chiều dài và chiều rộng của cái bàn.

>> Công thức (và bài tập) luyện tính Nửa chu vi hình chữ nhật-tính 1/2 chu vi hình chữ nhật

Ví dụ, một hình chữ nhật có chiều dài L là 14 cm, chiều rộng W là 8 cm

Áp dụng và thay số vào công thức trên ta được: P = 2 x (L + w) = 2 * (14 + 8) = 2 * 22 = 44 cm.

Sau khi đã có được chu vi của hình chữ nhật là 44 cm. Suy ra, nửa chu vi của hình chữ nhật sẽ là P : 2 = 44 : 2 = 22 cm.

Vậy, nửa chu vi của hình chữ nhật chính là tổng của hai cạnh liền kề. Hay chính là tổng của chiều dài L và chiều rộng W.

Cần hỏi những cách và Công thức để tính nửa của chu vi hình chữ nhật

2, Tính chu vi hình chữ nhật khi biết chiều rộng và diện tích của hình chữ nhật

Công thức tính diện tích hình chữ nhật S = L * W.

Trong đó S là diện tích, L là chiều dài và W là chiều rộng.

Từ công thức tính trên, chúng ta có thể tính được chiều dài của hình chữ nhật L = S : W.

Từ diện tích và chiều rộng đã biết của hình chữ nhật, chúng ta có thể tính được chiều dài của hình chữ nhật. Bài toán sẽ quay trở lại là bài toán giống như phần 1 đã nói ở trên. Tức là tính chu vi hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng.

Như vậy bạn chỉ cần áp dụng công thức như phần một đã nói  P = 2 x (L + w), là có thể tính được chu vi, nửa chu vi của hình chữ nhật như yêu cầu.

Trả lời

Share via