Công thức và File Excel để tính toán giá cost của đồ uống - BYTUONG

Công thức và File Excel để tính toán giá cost của đồ uống

Excel có rất nhiều ứng dụng trong thực tế. Từ quản lý tồn kho cho đến tính toán chi phí doanh thu giá thành… Bài viết ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn công thức  và File Excel để tính toán giá cost của đồ uống.

Công thức và File Excel để tính toán giá cost của đồ uống

1, Các khái niệm cơ bản

(1), Chi phí giá thành

Đối với các công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống mà nói, thực phẩm và đồ uống có thể tạo ra lợi nhuận bán hàng. Chẳng hạn như các món ăn và đồ uống khác nhau. (Lưu ý: Tiền gas hàng tháng và tiền ăn của nhân viên đã được bao gồm trong chi phí)
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

(2), Chi phí

Tìm hiểu thêm

Là chỉ các loại chi tiêu hàng ngày khác nhau phát sinh trong hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn như: tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền lương tiền thưởng cho nhân viên. Tiền thuế, vật tư tiêu hao giá trị thấp, tiền giặt là, tiền sửa chữa. Tiền điện thoại, tiền quảng cáo, công tác phí… Và các khoản chi phí phát sinh không thể dự toán trước. Chẳng hạn như phí bồi thường khách hàng nếu bị khách hàng khiếu nại…

(3), Lợi nhuận (lợi nhuận ròng)

Là chỉ phần còn lại của doanh thu sau khi đã trừ đi chi phí và chi phí giá thành.

(4), Lợi nhuận gộp

Là chỉ phần còn lại sau khi lấy doanh thu trừ đi chi phí giá thành.

Ví dụ: Dưa chuột nhập vào với giá 5 nghìn 1 cân (chi phí giá thành). Bán với giá 10 nghìn một cân (doanh thu). Lợi nhuận gộp = doanh thu – chi phí nhập hàng = 10 nghìn – 5 nghìn = 5 nghìn.

Trong lợi nhuận 5 nghìn còn phải gánh chịu chi phí tiền lương nhân viên, chi phí thuê nhà, chi phí điện nước của các bộ phận thu mua, vận chuyển, gia công và phục vụ. Trừ đi lũy kế chi phí của những mục này, phần còn lại là lợi nhuận hoặc lợi nhuận ròng.

Lợi nhuận = Doanh thu  –  chi phí nhập hàng – chi phí chi tiêu khác.

>> Hỏi Công thức Hàm để tính ngày nghỉ hưu trong Excel

(5), Doanh thu, tổng chi phí giá thành, tổng chi phí, lợi nhuận: (thường tính theo tháng)

Doanh thu: là chỉ thu nhập hoạt động kinh doanh hàng tháng của cửa hàng. (Tổng doanh thu lũy kế của đồ uống trong nhà hàng. Và doanh thu lũy kế của các loại thực phẩm khác nhau trong nhà bếp).

Tổng chi phí giá thành: là chỉ tổng số lượng nhập hàng của cửa hàng. (Tổng giá mua lũy kế của đồ uống tại nhà hàng hàng tháng và giá mua lũy kế của các loại thực phẩm khác nhau trong nhà bếp).

Công thức và File Excel để tính toán giá cost của đồ uống

2, Công thức tính

Công thức tính lợi nhuận gộp, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất chi phí:

Lợi nhuận gộp = doanh thu – tổng chi phí giá thành.

Lợi nhuận = doanh thu – tổng chi phí giá thành – tổng chi phí chi tiêu khác.

Tỷ suất chi phí giá thành = (chi phí giá thành của tháng này + tồn kho tháng trước – tồn kho tháng này) / doanh thu * 100%.

Tỷ suất lợi nhuận = lợi nhuận / doanh thu * 100%.

Tỷ suất lợi nhuận gộp = lợi nhuận gộp / doanh thu * 100%.

Trên đây là những khái niệm và công thức tính toán lợi nhuận giá thành. Dựa vào những công thức này, bạn có thể tự lập bảng Excel để tính toán và quản lý chi phí giá thành hàng ngày của mình. Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Share via