Mẫu văn bản mua bán thực phẩm cập nhật mới nhất hiện nay

Trong mua bán chúng ta thường có những thỏa thuận hoặc hợp đồng. Bài viết ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu văn bản mua bán thực phẩm cập nhật mới nhất hiện nay.

Mẫu văn bản mua bán thực phẩm cập nhật mới nhất hiện nay

Hôm nay ngày    tháng    năm       , tại cửa hàng của ông/bà                    , chúng tôi bao gồm:
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Bên bán: (Dưới đây gọi tắt là bên A)

Bên mua: (Dưới đây gọi tắt là bên B)

Hai bên sau khi thảo luận, đồng ý ký kết hợp đồng mua bán thực phẩm với các nội dung điều khoản dưới đây:

Điều 1: Về mối quan hệ hợp tác

Bên A và bên B sau khi ký kết thỏa thuận nà sẽ hình thành mối quan hệ hợp tác đối tác.

Thực phẩm mà bên A cung cấp phải phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng. Nếu chất lượng sản phẩm phát sinh vấn đề, bên A phải nhận trả hàng hoặc đổi hàng vô điều kiện cho bên B.

Bên A cũng cấp thực phẩm theo đúng số lượng và quy cách mà bên bên yêu cầu. Kịp thời gian hàng đến bên B.

Bên B tuyệt đối không sử dụng sản phẩm cùng loại của bên khác trong thời gian hợp tác.

Trong thời hạn thỏa thuận, nếu bên A có điều chỉnh giá bán sản phẩm. Phải kịp thời thông báo cho bên B. Hai bên bắt đầu thực hiện đơn giá mới kể từ ngày đồng ý điều chỉnh.

>> Mẫu biên bản gửi hàng tại kho đúng quy chuẩn nhất hiện nay

Mẫu văn bản mua bán thực phẩm cập nhật mới nhất hiện nay

Điều 2: Phương thức thanh quyết toán

Hai bên căn cứ vào tình hình thực tế, có thể áp dụng một trong các hình thức thanh quyết toán dưới đây:

  1. Thanh quyết toán bằng tiền mặt ngay sau khi giao nhận hàng hóa.
  2. Thanh quyết toán theo lô hàng hóa. Bên A cung cấp và giao hàng cho bên B theo từng đơn hàng. Khi lô hàng tiếp theo được xuất sang bên B. Bên B phải thanh toán chi phí lô hàng trước cho bên A vô điều kiện.
  3. Thành toán theo kỳ. Hai bên thỏa thuận kỳ thanh toán theo số ngày nhất định. Bên B phải thanh toán tiền cho bên B vào ngày cuối cùng của kỳ thanh toán một cách vô điều kiện.

Bên B phải thanh toán tiền đúng hạn cho bên A. Tuyệt đối không được chậm trễ. Bên B phải thanh toán toàn bộ công nợ cho bên A vào ngày kết thúc thỏa thuận này.

Mẫu văn bản mua bán thực phẩm cập nhật mới nhất hiện nay

Điều 3: Trách nhiệm vi phạm thỏa thuận

Nếu bên A vi phạm một trong các điều khoản thỏa thuận trên. Bên A phải chi trả số tiền phạt do vi phạm cho bên B là ……. Nếu bên B vi phạm một trong các điều khoản thỏa thuận trên, ngoài tiền công nợ, bên B phải chi trả số tiền phạt do vi phạm cho bên A là …….

Điều 4: Thời hạn thỏa thuận

Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày   tháng  năm    đến ngày   tháng  năm    . Nếu có nguyện vọng và nhu cầu tiếp tục hợp tác, hai bên nên ký kết thỏa thuận mới trước ngày hết hạn của thỏa thuận hợp tác này.

Điều 5: Điều khoản khác

Bản thỏa thuận này được lập thành 2 bản. Bên A và bên B mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau. Đối với những bất cập chưa được quy định trong thỏa thuận này. Hai bên nên giải quyết trên tinh thần hợp tác cùng có lợi.

Đại diện bên A                                                                Đại diện bên B