Nhìn lợi nhuận tăng 23% của FPT, biết nguyên nhân vì sao Vintech của Phạm Nhật Vượng muốn vào ngành

Kết thúc quý I/2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty cổ phần FPT (LNTT) đạt doanh thu lần lượt 5.666 tỷ và 960 tỷ đồng, tương đương 100% và 110% kế hoạch lũy kê. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.021 đồng, tăng 22,5% so cùng  kỳ.

Khối công nghệ đạt doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt hơn 2984 tỷ và 361 tỷ đồng, tăng tương ứng 21,7% và 44,4 % so với cùng kỳ quý I năm trước. Khối viễn thông đạt 2.377 tỷ đồng doanh thu, tăng 18%, với lợi nhuận trước thuế đạt 368 tỷ đồng, tăng 8,4%.

Bất chấp sự bất ổn của nền kinh tế thế giới, toàn cầu hóa vẫn tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong 3 tháng đầu năm 2019. Theo số liệu từ FPT, thị trường nước ngoài mang về cho tập đoàn gần 2.459 tỷ đồng doanh thu và 362 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng khoảng 35% so với năm trước. Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận từ thị trường nước ngoài đóng góp lần lượt 43% và 38% vào kết quả hợp nhất của tập đoàn.

Kết thúc quý I/2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty cổ phần FPT đạt lần lượt 5.666 tỷ và 960 tỷ đồng

Năm 2019 đánh dấu 31 hình thành và phát triển của FPT, đây hứa hẹn sẽ là năm ghi nhận những bước chuyển mới trong hoạt động kinh doanh khi xuất khẩu phần mềm và chuyển đổi số dần trở thành động lực tăng trưởng chính. Lĩnh vực xuất khẩu phần mềm chiếm tỷ trọng cao nhất với doanh thu hơn 2.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 329 tỷ đồng. Doanh thu xuất khẩu phần mềm tại các thị trường nước ngoài đều có mức tăng cao, với thị trường Nhật Bản tăng 27% và thị trường Mỹ tăng hơn 79% so với cùng kỳ

Mảng viễn thông đạt 2.377 tỷ đồng doanh thu, tăng 18,3%, đạt 101% kế hoạch lũy kế, lợi nhuận trước thuế đạt 368 tỷ đồng, tăng 8,4%, tương đương 105% kế hoạch lũy kế. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ viễn thông là động lực tăng trưởng chính, đóng góp 95% doanh thu của toàn mảng này.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng viễn thông lần lượt đạt 2.263 tỷ đồng và 315 tỷ đồng, tăng lần lượt 19,0% và 9,7% so với cùng kỳ.

Trong năm 2019 này, FPT đặt kế hoạch 26.660 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% thực hiện 2018; trong đó khối công nghệ chiếm gần 58% tổng doanh thu, tăng trưởng 15,3%; khối viễn thông chiếm 37,4% doanh thu, tăng trưởng 13%; khối giáo dục và đầu tư đặt mục tiêu doanh thu 1.670 tỷ đồng chiếm 6,2% doanh thu tăng 21,4% thực hiện 2018. FPT đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 4.460 tỷ đồng, tăng 16% trong đó lợi nhuận từ mảng giáo dục và đầu tư dự kiến giảm 13% trong khi lợi nhuận từ khối công nghệ tăng 27,2%. Năm 2019, tập đoàn dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt 20%. Năm 2018, mức chi trả cổ tức 20% tiền mặt và lên phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Min

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *