Loại hình doanh nghiệp nào, công ty nào được phép phát hành cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu hiện nay hầu như là nguyện vọng mà công ty nào cũng mong muốn khi mới khai trương. Tuy nhiên không phải công ty nào cũng có thể phát hành cổ phiếu. Vậy những công ty như thế nào thì có thể phát hành cổ phiếu? Công ty phát hành cổ phiếu có công dụng gì? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Loại hình doanh nghiệp nào, công ty nào được phép phát hành cổ phiếu

Cái gọi là phát hành cổ phiếu thực chất là một cách để các công ty huy động vốn. Về mặt luật pháp việc huy động vốn được chia làm 2 loại là vốn chủ sở hữu và vốn nợ. Phương thức của vốn chủ sở hữu là phát hành cổ phiếu. Nhưng vốn chủ sở hữu lại phân thành huy động vốn công khai và huy động vốn riêng lẻ. Các công ty TNHH có thể phát hành cổ phiếu dưới dạng cổ phần tư nhân. Trong khi các công ty niêm yết trên thị trường có thể phát hành cổ phiếu công khai ra thị trường.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Công ty niêm yết là công ty TNHH có cổ phiếu đã phát hành. Được Quốc hội Nhà nước hoặc bộ phận quản lý chứng khoán cho phép niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán. Cái gọi là công ty chưa niêm yết là một công ty được giới hạn bởi các cổ phiếu. Mà cổ phiếu của họ không được niêm yết hoặc giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán.

Công ty niêm yết là một dạng của loại hình công ty TNHH. Ngoài việc được chấp thuận thông qua phê duyệt. Công ty còn phải đáp ứng một số điều kiện nhất định mới được niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán. Sau khi “Luật Công ty” và “Luật Chứng khoán” được sửa đổi. Nhiều công ty sẽ trở thành công ty niêm yết và các công ty có trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết và giao dịch.

>> Nêu ví dụ về các loại hình doanh nghiệp hợp pháp phổ biến hiện nay

Loại hình doanh nghiệp nào, công ty nào được phép phát hành cổ phiếu

Công dụng của việc phát hành cổ phiếu của công ty là gì? Công ty có thể niêm yết và phát hành cổ phiếu thông qua sự chấp thuận của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán. Mục đích của việc phát hành cổ phiếu là để gây quỹ. Công ty có được các quỹ đầu tư mới và mở rộng vốn hoạt động.

Một công ty bị giới hạn bởi cổ phiếu có thể phát hành trên thị trường thông qua sự chấp thuận của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán. Sau khi lên sàn, số tiền thu được từ việc gây quỹ sẽ chuyển sang chi phí phát hành của công ty chứng khoán. Và nhập vào vốn của công ty cùng với chi phí IPO.

Lợi nhuận của công ty phân phối thuộc về công ty niêm yết. Còn tiền bán cổ phiếu do người mua cổ phiếu cung cấp, không liên quan gì đến công ty niêm yết.

Hầu hết các công ty đều theo hệ thống cổ phần. Tất nhiên nếu công ty không được niêm yết thì số cổ phần này chỉ nằm trong tay một số ít người. Khi công ty phát triển đến một mức độ nhất định. Nó cần có quỹ để phát triển. Phát hành cổ phiếu ra thị trường là một cách tốt để thu hút vốn.

Loại hình doanh nghiệp nào, công ty nào được phép phát hành cổ phiếu

Công ty đưa một số cổ phiếu của mình ra thị trường. Đặt một mức giá nhất định và cho phép những cổ phiếu này được giao dịch trên thị trường. Tiền bán cổ phần có thể được sử dụng để tiếp tục phát triển. Cổ phiếu đại diện cho một phần của công ty.

Ví dụ, nếu một công ty có 1 triệu cổ phiếu. Chủ tịch nắm giữ 510,000 cổ phiếu và 490,000 cổ phiếu còn lại được bán trên thị trường. Tương đương với việc bán 49% công ty ra công chúng. Tất nhiên, chủ tịch cũng có thể bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Nhưng theo cách này sẽ có rủi ro nhất định. Nếu người mua ác ý nắm giữ nhiều cổ phần hơn chủ tịch thì quyền sở hữu công ty sẽ thay đổi. Nói chung, công khai ra thị trường có cả mặt lợi và mặt hại.