Nêu ví dụ về các loại hình doanh nghiệp hợp pháp phổ biến hiện nay - BYTUONG

Nêu ví dụ về các loại hình doanh nghiệp hợp pháp phổ biến hiện nay

Có nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, khá đa dạng.  Mỗi loại có cấu trúc pháp lý và quy tắc riêng. Thông thường, có 4 loại hình doanh nghiệp chính: Công ty tư nhân, công ty hợp doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) và tập đoàn…Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan về bốn loại hình doanh nghiệp cơ bản này.

Nêu ví dụ về các loại hình doanh nghiệp hợp pháp phổ biến hiện nay

1, Loại hình công ty  tư nhân

Là một công ty chưa hợp nhất chỉ thuộc sở hữu của một cá nhân. Mặc dù là loại hình kinh doanh đơn giản nhất. Nhưng nó cũng mang lại ít sự bảo vệ về tài chính và pháp lý nhất cho chủ sở hữu. Không giống như các công ty hợp danh hoặc tập đoàn. Các công ty tư nhân không tạo ra danh tính pháp lý riêng biệt cho doanh nghiệp. Về cơ bản, chủ sở hữu của doanh nghiệp có cùng danh tính với công ty. Do đó, chủ sở hữu hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các nghĩa vụ phát sinh của công ty.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

2, Loại hình công ty hợp doanh

Tìm hiểu thêm

Như tên đã nêu, công ty hợp danh là một doanh nghiệp do hai hoặc nhiều người sở hữu. Được gọi là đối tác. Giống như công ty độc quyền, công ty hợp danh có thể tận dụng lợi thế của việc đánh thuế dòng chảy. Điều này có nghĩa là thu nhập được coi là thu nhập của chủ sở hữu. Nên nó chỉ bị đánh thuế một lần. Các chủ sở hữu trong công ty hợp danh chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty. Công ty hợp danh bao gồm: công ty hợp danh, công ty hợp danh hữu hạn và công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn.

Nhìn chung, so với các loại hình kinh doanh khác. Công ty hợp danh mang lại sự linh hoạt hơn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn.

>> Lấy ví dụ mô tả về công ty doanh nghiệp tư nhân (theo cách hiểu quốc tế và ở Việt Nam)

Nêu ví dụ về các loại hình doanh nghiệp hợp pháp phổ biến hiện nay

3, Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) là một trong những loại hình kinh doanh linh hoạt nhất. LLC kết hợp các khía cạnh của cả quan hệ đối tác và tập đoàn. Nó giữ lại các lợi ích về thuế của các công ty độc quyền, trách nhiệm hữu hạn của các tập đoàn. Các LLC có thể lựa chọn giữa các hình thức xử lý thuế khác nhau. Miễn là LLC chọn không được coi là công ty C. Nó vẫn giữ nguyên trạng thái đóng thuế luân chuyển.

4, Tập đoàn

Tập đoàn là một thực thể pháp lý riêng biệt do các cổ đông tạo ra. Việc hợp nhất một doanh nghiệp sẽ bảo vệ chủ sở hữu khỏi phải chịu trách nhiệm cá nhân. Về các khoản nợ hoặc tranh chấp pháp lý của công ty. Việc thành lập một tập đoàn phức tạp hơn so với ba loại hình doanh nghiệp còn lại. Các điều khoản thành lập phải được soạn thảo. Trong đó bao gồm các thông tin như số lượng cổ phiếu sẽ phát hành. Tên và địa điểm của doanh nghiệp và mục đích của doanh nghiệp.

Qua bài viết này, chúng ta có thể nhận biết được tổng quan về các loại hình doanh nghiệp hợp pháp phổ biến hiện nay. Các công ty tồn tại như một thực thể riêng biệt về mặt pháp lý. Do đó, chúng được bảo vệ và sẽ tiếp tục tồn tại ngay cả khi chủ doanh nghiệp qua đời.

Share via