Cách lập bảng tính tiền nước trong Excel - BYTUONG

Cách lập bảng tính tiền nước trong Excel

Excel là một công cụ hữu dụng trong cuộc sống. Chúng ta có thể nhờ vào Excel để tính toán những số liệu mà chúng ta muốn. Chẳng hạn như tiền điện, tiền nước, tiền phí sinh hoạt, thu chi… Bài viết ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn cách lập bảng tính tiền nước trogn Excel.

Cách lập bảng tính tiền nước trong Excel

Một bảng tính tiền nước trong Excel sẽ bao gồm những nội dung cơ bản sau: Số thứ tự, họ tên người dùng, số cũ, số mới, mức tiêu thụ, đơn giá, thành tiền, phụ phí, tổng số tiền…BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Bước 1: Mở bảng tính Excel, sau đó tạo bảng Excel với các mục thông tin cơ bản nêu trên. Rồi nhập giá trị cần tính.

Bước 2: Tính lượng nước tiêu thụ của mỗi hộ. Lượng nước tiêu thụ, Tiêu thụ = Số mới – Số cũ

Trong cột E3 nhập công thức E3 = D3 – C3

Sau đó ấn Enter, để tính được mức tiêu thụ nước của một người. Kéo công thức xuống dưới để tính mức tiêu thụ nước trong tháng vừa rồi của mỗi người.

Cách lập bảng tính tiền nước trong Excel

Bước 3: Tính tiền nước tiêu thụ của mỗi người. Biết rằng: Tiền nước = Tiêu thụ * Đơn giá. Trong đó đơn giá được quy định như sau:

Nếu tiêu thụ một tháng từ 0 đến 50 mét khối nước. Đơn giá sẽ là 5 nghìn đồng trên một mét khối nước.

Nếu tiêu thụ một tháng từ 50 đến 100 mét khối nước. Đơn giá sẽ là 6 nghìn đồng trên một mét khối nước.

Nếu tiêu thụ một tháng trên 100 mét khối nước. Đơn giá sẽ là 7 nghìn đồng trên một mét khối nước.

>> Cách sử dụng Excel để tính doanh thu Bán hàng

Trong ô F3, nhập công thức = IF(E3<=50,5000,IF(E3<=100,6000,IF(E3>100,7000))) . Để tính đơn giá cần phải trả dựa trên số mét khối nước đã tiêu thụ. Kéo công thức xuống dưới để có kết quả đơn giá cần tìm.

Bước 4: Tính số tiền nước phải trả. Thành tiền = Tiêu thụ * đơn giá.

Trong ô G3, nhập công thức = E3 * F3 để tính số tiền nước phải trả cho mức tiêu thụ nước trong tháng vừa rồi. Kéo công thức xuống để tính các ô bên dưới.

Cách lập bảng tính tiền nước trong Excel

Bước 5: Tính phụ phí. Phụ phí = Tiền nước * % phụ phí. Trong đó, mức quy định % phụ phí như sau:

Nếu tiêu thụ một tháng từ 0 đến 50 mét khối nước. Mức phụ phí sẽ là 2% số tiền nước.

Nếu tiêu thụ một tháng từ 50 đến 100 mét khối nước. Mức phụ phí sẽ là 2.5% số tiền nước.

Nếu tiêu thụ một tháng trên 100 mét khối nước. Mức phụ phí sẽ là 3% số tiền nước.

Trong ô H3, nhập công thức = IF(E3<=50,G3*2%,IF(E3<=100,G3*2.5%,IF(E3>100,G3*3%))). Để tính mức phụ phí phải trả dựa trên mức tiêu thụ nước trong tháng. Kéo công thức xuống bên dưới để tính kết quả của các ô bên dưới.

Bước 6: Tính tổng số tiền nước phải trả. Tổng số tiền nước = thành tiền + phụ phí.

Trông ô I3, nhập công thức = G3 + H, để tính tổng số tiền nước phải trả trong tháng. Kéo  công thức xuống bên dưới để tính toán kết quả cho các ô bên dưới.

Ở dòng tổng cộng, sử dụng công thức Sum để tính tổng của các cột trong bảng tính. Như vậy là chúng ta đã có một bảng tính tiền nước đơn giản và hoàn chỉnh. Hy vọng, những nội dung chia sẻ của chúng tôi trên đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn trong cuộc sống cũng như công việc. Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Share via