Ở nông thôn, có thể mở cơ sở kinh doanh gì kiếm tiền hiệu quả? - BYTUONG

Ở nông thôn, có thể mở cơ sở kinh doanh gì kiếm tiền hiệu quả?

Ưu điểm của việc thành lập nhà máy ở khu vực nông thôn: lao động tương đối rẻ, nước và điện, giá thuê đất rẻ, vật tư nông nghiệp tương đối mới, có thể lấy thực hiện được ngay tại địa phương, môi trường tốt, chi phí sản xuất thấp.

Không đủ các nhà máy nông thôn: thiếu tài năng kỹ thuật, thiếu vốn, thiếu nhận thức về bảo vệ môi trường, phát triển chậm, chất lượng kém, quản lý không hoàn hảo và các kênh bán hàng thu hẹp.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm