Phụ cấp trách nhiệm trong trường học ( đơn vị sự nghiệp)

Phụ cấp trách nhiệm trong công việc là điều khoản được quy định trong các quy định pháp luật. Với nhiều người băn khoăn với những vị trí nào để được hưởng phụ cấp trách nhiệm những vị trí nào thì không và được hưởng thì sẽ được hưởng bao nhiêu?

Các tìm kiếm được quan tâm nhiều

Kinh doanh gì 2020    |  Kiếm tiền nhanh

Cách làm giàu nhanhÝ tưởng kinh doanh

Kinh doanh tại nhà     |  Mô hình kinh doanh nhỏ

Kinh doanh online      |  Kinh doanh ở nông thôn

Học cách làm giàu từ hai bàn tay trắng

Kiếm tiền online         |  Khởi nghiệp kinh doanh

Những nghề kiếm tiền nhất ở Việt Nam

Ý tưởng khởi nghiệpKiến thức kinh doanh

Nên Buôn bán gì nhỏ gì bây giờ

Học cách làm giàu

Điểm d – Khoản 4 – Điều 6 – Nghị định số 204/2004 quy định:
“Những người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc. Phụ cấp gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,5 so với mức lương tối thiểu chung”.
Mục I Thông tư 05/2005 quy định về phạm vi áp dụng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc:
“Phụ cấp trách nhiệm công việc áp dụng đối với cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc thuộc biên chế trả lương của các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, do tính chất, đặc điểm của nghề hoặc công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý nhưng không thuộc chức danh lãnh đạo do bầu cử và do bổ nhiệm (không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo)”.
Kết quả hình ảnh cho Phụ cấp trách nhiệm trong trường học ( đơn vị sự nghiệp)
Khi đó những vị trí như thủ quỹ của cơ quan, biên chế trả lương cho cơ quan công lập, những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao thì phụ cấp trách nhiệm công việc sẽ được hưởng và là điều cần thiết. Với từng vị trí sẽ có mức hưởng trợ cấp khác nhau. Ví dụ những vị trí của thủ quỹ cơ quan, đơn vị thì công việc đòi hỏi mức độ cao thì hưởng trợ cấp trách nhiệm với mức hệ số mức 0,1.
Kết quả hình ảnh cho Phụ cấp trách nhiệm trong trường học ( đơn vị sự nghiệp)
Thông tư 05/2005/TT – BNV đã quy định về cách chi trả mức phụ cấp như sau:
“1. Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp trách nhiệm công việc:
Các đối tượng thuộc cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ, phụ cấp trách nhiệm công việc do ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp ngân sách hiện hành trong dự toán ngân sách được giao hàng năm cho cơ quan, đơn vị;
Các đối tượng thuộc cơ quan thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính và các đối tượng thuộc các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính, phụ cấp trách nhiệm công việc do cơ quan, đơn vị chi trả từ nguồn kinh phí khoán và nguồn tài chính được giao tự chủ.
2. Cách chi trả phụ cấp:
Phụ cấp trách nhiệm công việc được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;
Khi không làm công việc có quy định hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc từ một tháng trở lên thì không được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc.”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *