Cách suy nghĩ của người giàu, Bí mật để giàu có của người giàu và cái đòn bẩy - BYTUONG

Cách suy nghĩ của người giàu, Bí mật để giàu có của người giàu và cái đòn bẩy

Khi tư duy về Cách suy nghĩ của người giàu và cách nghĩ của bạn, Nếu bạn chỉ là người làm công ăn lương bình thường mà không thực hiện bất cứ một hoạt động quản lý tài chính nào. Nhiều năm qua đi, cuộc sống của bạn có thể vẫn sẽ duy trì bình thường. Nhưng 10 năm sau, có một ngày bạn sẽ chợt phát hiện ra rằng, bạn không có một đồng tiết kiệm nào trong tài khoản.

Bạn cảm thấy rất khó hiểu. Bình thường bạn sống rất tiết kiệm, không mua xa xỉ phẩm, mỗi tháng đều tiết kiệm tiền. Nhưng không hiểu tại sao, số tiền dành dụm được lại rất ít ỏi.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm