23 Kinh nghiệm đầu tư kiếm tiền làm giàu - BYTUONG

23 Kinh nghiệm đầu tư kiếm tiền làm giàu

1. Hiểu đúng về lãi suất kép: Hầu hết người giàu không dựa vào lãi kép để có giá trị như ngày nay, họ dựa vào thu nhập cao, kinh doanh hoặc đầu tư những thứ khác để làm giàu nhưng tuyệt đối không dựa vào lãi suất kép.

2. Mục tiêu đầu tư tốt nhất: trí tuệ, kiến thức, khả năng và sức khỏe của bản thân.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm