Điểm yếu của con người: Hiểu được 25 câu nói kinh điển này, cuộc sống của bạn sẽ khác - BYTUONG

Điểm yếu của con người: Hiểu được 25 câu nói kinh điển này, cuộc sống của bạn sẽ khác

1, Khi suy nghĩ hãy là một người khôn ngoan, nhưng khi nói chuyện hãy là một người bình thường.

2, Con người không phải vì không có niềm tin mà thất bại, mà bởi vì họ không thể biến niềm tin thành hành động và kiên trì đến cuối cùng.

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm