Vĩnh viễn, đừng bao giờ tranh luận với người không cùng đẳng cấp - BYTUONG

Vĩnh viễn, đừng bao giờ tranh luận với người không cùng đẳng cấp

Đừng bao giờ tranh luận với những người không cùng đẳng cấp với bạn. Bởi họ sẽ hạ bậc trí tuệ của bạn xuống mức trình độ bằng với họ. Sau đó sẽ đánh bại bạn bằng những kinh nghiệm phong phú của họ.

Bạn tranh luận với những người ở đẳng cấp nào, thì bạn cũng sẽ trở thành người như thế đó.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

-01-

Tìm hiểu thêm