Ý tưởng họp 1 buổi họp của Google chỉ trong 15 phút - BYTUONG

Ý tưởng họp 1 buổi họp của Google chỉ trong 15 phút

Ý tưởng họp 1 buổi họp của Google chỉ trong 15 phút

Ý tưởng họp 1 buổi họp của Google chỉ trong 15 phút

– Trước khi quyết định tổ chức cuộc họp, những người được giao nhiệm vụ của Google sẽ trả lời các câu hỏi như: mục đích của cuộc họp, vấn đề đó có thể giải quyết qua trao đổi trên điện thoại hoặc mail được không, vấn đề này có quan trọng và khẩn cấp hay không… Từ đó, nếu cuộc họp chưa cần thiết thì sẽ không cần phải tổ chức.

– Luôn lên kế hoạch và agenda cho các cuộc họp. Nhân viên muốn gặp Sếp để trình bày vấn đề cũng cần có agenda.

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm