Cách sử dụng hàm IF với điều kiện hàm là ngày tháng năm - BYTUONG

Cách sử dụng hàm IF với điều kiện hàm là ngày tháng năm

Bài viết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa các bạn làm quen với một hàm số đặc biệt trong Excel. Sử dụng hàm này chúng ta có thể tính toán được tuổi tác, thâm niên, chu kỳ ngày tháng… Xin chia sẻ tới các bạn hàm số DATEDIF. Cách sử dụng hàm IF với điều kiện hàm là ngày tháng năm.

Cách sử dụng hàm IF với điều kiện hàm là ngày tháng năm

Hàm DATEDIF không chỉ có thể được sử dụng để tính tuổi, thời gian làm việc, thâm niên, thời gian dự án. Mà còn để nhắc nhở đếm ngược ngày sinh nhật, nhắc nhở đếm ngược về ngày hoàn thành dự án…

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Hàm DATEDIF được sử dụng để tính toán sự khác biệt giữa hai ngày và trả về kết quả là số năm, tháng và ngày giữa hai ngày đó.

Công thức hàm DATEDIF (start_date, end_date, Unit). Trong đó:

1, Start_date, end_date

Start_date: ngày bắt đầu, end_date: ngày kết thúc. Là hai ngày cần tính toán sự khác biệt.

Cách nhập hai ngày này như sau:

Bạn có thể nhập trực tiếp ngày được trích dẫn. Chẳng hạn như “16/10/2017”. Lưu ý rằng ngày bắt đầu không được sớm hơn năm 1900 và ngày kết thúc phải lớn hơn ngày bắt đầu.

Hoặc cũng có thể trực tiếp lấy dữ liệu từ ô có chứa ngày tháng đó.

Hoặc cũng có thể sử dụng các hàm số khác để có được kết quả ngày tháng cần tính. Ví dụ như: TODAY()…

Cách sử dụng hàm IF với điều kiện hàm là ngày tháng năm

2, Unit: Kết quả trả về

Kết quả trả về, unit được dùng để thiết lập kiểu định dạng kết quả trả về. Nếu kết quả trả về là định dạng văn bản. Thì khi nhập dữ liệu phải sử dụng dấu ngoặc kép.

y: Trả về số năm chẵn chênh lệch giữa hai ngày (ít hơn một năm không được tính).

m:Trả về số tháng chẵn chênh lệch giữa hai ngày (ít hơn một tháng không được tính).

d:Trả về số ngày chênh lệch giữa hai ngày.

>> Cách kết hợp hàm If với các hàm Right và Left trong Excel

ym: Tính chênh lệch về số tháng giữa hai ngày sau khi bỏ qua chênh lệch số năm chẵn. Ví dụ: nếu hai ngày (20/04/2017, 20/02/2019) chênh lệch 1 năm và tháng 10. Bỏ qua sự chênh lệch về số năm là 1 năm, thì kết quả ym nhận được là 10 tháng. Ví dụ khác, nếu hai ngày (20/04/2018, 20/02/2019) chênh lệch nhau 10 tháng, thì kết quả ym nhận được sẽ là 10 tháng.

yd: Tính chênh lệch về số ngày giữa hai ngày sau khi bỏ qua chênh lệch về số năm. Ví dụ: nếu hai ngày (20/04/2017, 20/02/2019) chênh lệch nhau 1 năm và 306 ngày. Bỏ qua chênh lệch số năm là 1 năm, kết quả của ym là 306 ngày.

Tính chênh lệch về số ngày giữa hai ngày sau khi bỏ qua chênh lệch về số năm và số tháng. Ví dụ: nếu hai ngày (20/04/2017, 25/02/2019) chênh lệch nhau 1 năm, tháng 10 và 5 ngày. Bỏ qua sự chênh lệch nhau về số năm và số tháng, kết quả của md nhận được là 5 ngày.

Cách sử dụng hàm IF với điều kiện hàm là ngày tháng năm

Ví dụ:

1, DATEDIF(“15/02/2017″,”15/02/2019″,”y”)

Tính toán sự chênh lệch về số năm giữa “15/02/2017” và “15/02/2019”. Chênh lệch 2 năm chẵn, nên kết quả y nhận được sẽ là 2.

2, DATEDIF(“06/01/2017″,”15/02/2019″,”d”)

Tính toán số ngày chênh lệch giữa “06/01/2017” và “15/02/2019”. Kết quả nhận được sẽ là 770 ngày.

3, DATEDIF(“06/01/2017″,”15/02/2019″,”ym”)

Tính số tháng chênh lệch sau khi bỏ số năm chênh lệch. Chênh lệch thực tế giữa hai ngày này là 25 tháng. Trong đó bao gồm 2 năm (24 tháng). Do đó giá trị trả về của ym là 25-24 = 1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via