Thời đại công nghệ, kinh doanh chưa nắm bắt hình thức bán lẻ mới này, khó có thể kiếm tiền - BYTUONG

Thời đại công nghệ, kinh doanh chưa nắm bắt hình thức bán lẻ mới này, khó có thể kiếm tiền

Trước khi giải thích về hình thức bán lẻ mới thì bàn luận xem bán lẻ là gì.

Bằng cách bán lẻ, bao gồm tất cả các hoạt động bán trực tiếp hàng hóa và dịch vụ cho người tiêu dùng cuối cùng để sử dụng cá nhân và phi thương mại.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm