Những ý tưởng bài học rút ra từ cuốn sách Đắc Nhân Tâm - BYTUONG

Những ý tưởng bài học rút ra từ cuốn sách Đắc Nhân Tâm

Những ý tưởng bài học rút ra từ cuốn sách Đắc Nhân Tâm

Những ý tưởng bài học rút ra từ cuốn sách Đắc Nhân Tâm

– Một trong những bài học đầu tiên rút ra từ Đắc nhân tâm đó chính là phải biết đặt mục tiêu cho bản thân. Đó có thể là mục tiêu trong sự nghiệp, trong cuộc sống hoặc mục tiêu tài chính. Không có mục tiêu, bạn sẽ giống như đang đi lạc, không biết nên đi về đâu cho đúng.

– Phải tin tưởng vào bản thân mình. Nếu chính bạn còn không tin mình thì làm sao người khác có thể tin tưởng bạn.

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm