Ý tưởng cân bằng giữa hạnh phúc và công việc - BYTUONG

Ý tưởng cân bằng giữa hạnh phúc và công việc

Ý tưởng cân bằng giữa hạnh phúc và công việc

Ý tưởng cân bằng giữa hạnh phúc và công việc

Tại Mỹ, Công ty Gallup đã thực hiện một cuộc khảo sát vào cho kết quả rằng có đến 85% người lao động mong muốn tìm được hạnh phúc nơi làm việc nhưng họ không biết cách nào.

Trong cuốn sách của Emily Esfahani, ông đã chỉ ra rằng những người làm công việc mà họ yêu thích và biết cách cân bằng cuộc sống của mình là những người hạnh phúc. Nhóm nghiên cứu của Shawn Achor đã thực hiện một cuộc khảo sát và đưa ra kết quả rằng có 9/10 người được hỏi sẽ sẵn sàng chọn một công việc mà họ yêu thích, có ý nghĩa hơn dù mức lương thấp.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm