Phương hướng làm giàu đi sai, thì chả trách bạn cứ Mệt hoài - BYTUONG

Phương hướng làm giàu đi sai, thì chả trách bạn cứ Mệt hoài

Kinh doanh cổ phiếu có mệt không? Rất nhiều người nói là mệt. Hàng ngày đều phải bán ra cái cao mua vào cái thấp, dự tính xu hướng của ngày hôm sau. Cảm giác rất hại não. Có những người mới tý tuổi đầu đã bạc trắng cả đầu. Họ nói rằng, trước khi kinh doanh cổ phiếu, họ không có tóc trắng.

Đúng vậy, kinh doanh cổ phiếu thực sự rất hại não. Rất nhiều người suy đi tính lại, vắt óc suy nghĩ nhưng lợi nhuận không được khả quan cho lắm. Thậm chí còn bị thua lỗ. Ngày nào cũng vất vả gieo trồng nhưng không được thu hoạch.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm