Cách để kiếm tiền nhiều: Làm những việc chính xác, chứ không phải nỗ lực làm việc nhiều - BYTUONG

Cách để kiếm tiền nhiều: Làm những việc chính xác, chứ không phải nỗ lực làm việc nhiều

1, Logic để kiếm nhiều tiền: Làm những việc chính xác, chứ không phải nỗ lực làm việc nhiều

Ted: Chỉ chơi bóng trong khu vực ngọt ngào

Buffett: Chỉ đầu tư vào các công ty có giá trị cao

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm